close
Share with your friends

Näin vältät liikesopimusten päättymiseen liittyvät riidat

Vältä liikesopimusten päättymiseen liittyvät riidat

Liikesopimusten päättymistä koskevia kysymyksiä ei Suomessa ole juuri säännelty ja siksi sopimuslaadinta on erityisen tärkeää. Tyypillinen riitatilanne koskee sitä, täyttyykö sopimuksen päättämiseen oikeuttava peruste.

Julia Ahlfors

Head of Contract Law Team (KPMG Law)

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Sopimussuhteen päättymisriidat liittyvät usein tilanteisiin, joissa toinen osapuoli vetäytyy sopimuksesta kesken sopimuskauden noudattamatta irtisanomisaikaa tai tilanteessa, jossa päättämisperuste ei täyty.

Oikeudettomassa päättämisessä mahdolliset vastuunrajoitusehdot eivät sido. Irtaantuvalle osapuolelle syntyy täysimääräinen vahingonkorvausvelvollisuus, jolloin vahinkoa kärsivä osapuoli tulee saattaa siihen taloudelliseen asemaan, johon tämä olisi päässyt, jos sopimus olisi täytetty oikein ja päätetty sallitulla tavalla.

Liikesopimusten oikeudettomissa päättämistilanteissa vahingon määrittäminen ja sen toteen näyttäminen saattaa olla huomattavan hankalaa. 

Irtisanomisaika tulisi määritellä sopimuksessa

Liikesopimusten päättymistä koskevia kysymyksiä ei Suomessa ole juuri säännelty, ja siksi sopimuslaadinta on erityisen tärkeää.

Suomessa toistaiseksi voimassaolevat sopimukset ovat irtisanottavissa ilman mitään erityistä syytä. Tällöin noudatetaan kohtuullista irtisanomisaikaa, elleivät osapuolet ole muuta sopineet tai laissa ei ole muuta säädetty.

Kohtuullisen irtisanomisajan käsite on kuitenkin tulkinnanvarainen. Sen takia osapuolten tulisi määrittää riittävä sopeutusaika sopimussuhteen päättämistä varten. Irtisanomisajan tulisi olla riittävän pitkä, jotta tehdyt investoinnit saadaan katettua. On huomioitava myös muiden sopeutustoimenpiteiden kesto, kuten sopimuksen päättymisen vaikutus työsuhteisiin. 

Vaikka sopimussuhde päättyy, saattaa voimaan silti jäädä erilaisia osapuolen toimintaa rajoittavia sopimusmääräyksiä, jotka voivat aiheuttaa erimielisyyksiä. Sopimuksen voimassaolon jälkeistä toimintaa saattavat rajoittaa erilaiset salassapitoa, kilpailevaa toimintaa ja rekrytointia koskevat sopimusehdot.

Sopimussuhteen aikaisten immateriaalioikeuksien päättyminen saattaa myös aiheuttaa huomattavia rajoituksia sopimussuhteen jälkeiselle liiketoiminnalle. 

Sopimuksen päättämiskriteerit sovittavissa

Määräaikaiset sopimukset päättyvät automaattisesti, kun määräaikaa koskeva ehto täyttyy. Määräaika voi olla sidottu kalenteriaikaan tai esimerkiksi tietyn projektin valmistumiseen. Määräaikaista sopimusta ei voida irtisanoa, ellei toisin ole sovittu.

Määräajan päätyttyä osapuolet saattavat jatkaa sopimustoimintaa. Jos muuta ei ole sovittu, niin sopimuksen sisältö on lähtökohtaisesti sama kuin määräaikaisen sopimuskauden aikana.

Jos muusta ei ole sovittu, edellyttää sopimuksen välitön päättäminen purun perusteella olennaista sopimusrikkomusta. Tyypillinen riitatilanne koskee osapuolten erimielisyyttä siitä, onko rikkomus ollut riittävän olennainen.

Osapuolet voivat halutessaan määrittää erityisiä perusteita, joiden täyttyessä sopimus saadaan ainoastaan päättää. Erilaiset pätevän tai olennaisuuden syyn vaatimukset ovat kuitenkin riidoille alttiita, jos osapuolet eivät ovat määrittäneet tarkemmin, mitä ne keskenään pitävät pätevinä tai riittävän olennaisina syinä. Asiantunteva sopimuslaadinta korostuu, kun päättämiskriteereitä määritetään. 

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:n riidanratkaisuryhmän kokeneet asiantuntijat ovat tukenanne, kun pohdimme yhdessä, kuinka mahdolliset riitatilanteet parhaiten tulisi huomioida yrityksenne päivittäisessä sopimuskäytännössä. 

Avustamme asiakkaita kaikissa riitaprosessin vaiheissa sekä oikeudenkäynneissä että välimiesmenettelyissä. Riidanratkaisuryhmän lisäksi tukena toimivat myös muut KPMG:n asiantuntijat eri palvelualueilta.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö