close
Share with your friends

Menesty ja kasva vahvalla talousjohtamisella

Menesty ja kasva vahvalla talousjohtamisella

Onko yhtiöissäsi jo siirrytty talouden ohjauksessa digi-aikaan ja aitoon tiedolla johtamiseen?

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Vahvalla talousjohtamisella on merkittävä rooli perhe- ja kasvuyhtiöiden kasvun, kannattavuuden ja sen myötä hallitun omistaja-arvon kasvattamisessa. Yhtiöt, joissa päätöksiä tehdään luotettavan ja ajantasaisen informaation pohjalta ja joissa talouden seuranta sekä jatkuva tulevan ennakointi toimivat, menestyvät hallitummin. Myös liiketoiminnan sekä taloushallinnon prosessien ja järjestelmien optimointi ja automatisointi riittävälle tasolle tukevat kasvua.

Yrityskoon kasvu lisää talousohjauksen ja taloudellisen tiedon merkitystä yritystoiminnan johtamisessa

Voimakas kasvu voi pahimmillaan aiheuttaa kassakriisin, mikäli seuranta ja taloudenohjaus eivät ole hallinnassa. Yrityksen kolme ensimmäistä vuotta ovat erityisen kriittisiä yrityksen eloonjäämisen kannalta. Lähes kolmasosa yhtiöistä joutuukin lopettamaan toimintansa kolmen ensimmäisen vuoden aikana. Yritystoiminnan alkuvaihetta helpottaa ammattimaisesti laadittu kattava liiketoimintasuunnitelma, kasvustrategia ja huolellisesti dokumentoidut numeeriset skenaariot ja rahavirtalaskelmat. Kasvuyhtiön talousohjaus pitää sisällään paljon enemmän kuin vain tilitoimistosta saadun kirjanpidon tuloslaskelman. Kyse on koko liiketoiminnan läpiluotaavasta menneen ja tulevan aikajänteen kattavasta suunnittelu- ja seurantajärjestelmästä sekä kilpailukyvyn vahvistamisesta tiedolla johtamisen ja jatkuvan ennakoinnin keinoin.

Onko yhtiöissäsi jo siirrytty talouden ohjauksessa digi-aikaan ja aitoon tiedolla johtamiseen?

Miten talousohjauksen ja järjestelmien vaatimukset kasvavat ja muuttuvat elinkaaren eri vaiheissa? Onko rahoituksen riittävyys ja sopivien rahoitusvaihtoehtojen tunnistaminen kasvusi pullonkaula? Miten nykytilaa voidaan analysoida ja kehittää eri näkökulmista ja viedä talousohjaus ja tiedolla johtaminen uudelle kasvuyhtiöltä vaadittavalle tasolle. Miten liiketoiminnan prosesseja tulee arvioida ja tehostaa laskennan ja rahavirran näkökulmasta ja miten tunnistaa tyypilliset kehityskohteet, järjestelmien kehitystarpeet ja arvioida johdon raportoinnin luotettavuutta ja kattavuutta?

Miten KPMG voi auttaa?

Kun kaipaat uusia näkemyksiä, taloushallinnon osaajamme tarjoavat kattavan kokemuksensa yrityksesi käyttöön. Haluamme tukea ja tehostaa strategisena kasvukumppanina perhe- ja kasvuyhtiöiden omistaja-arvon kasvatusta yrityksen elinkaaren kaikissa vaiheissa.

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Laura Rantanen
P. 020 760 3910
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö