close
Share with your friends

Kuinka tehostaa julkisia hankintoja digitaalisilla ratkaisuilla?

Tehosta julkisia hankintoja digitaalisilla ratkaisuilla

Organisaatio voi tehostaa hankintojensa hallintaa, johtamista, seurantaa ja suunnittelua yksinkertaistamalla hankintaprosessien vaiheita. Se vaatii asiantuntemusta mutta työtä helpottavat myös modernit, digitaaliset työkalut.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Hankintalaki (1397/2016) ja erityisalojen hankintalaki (1398/2016) ovat velvoittaneet viime vuoden lokakuusta lähtien hankintayksiköt kilpailuttamaan lähes poikkeuksetta kaikki hankintansa sähköisillä menetelmillä. Hankintaa koskevan materiaalin tulee olla sähköisesti saatavilla ja tarjousmateriaalit on pystyttävä toimittamaan hankintayksikölle sähköisesti.

Velvoitteella on pystytty keventämään hallinnollisia rasitteita, lisäämään läpinäkyvyyttä ja tehostamaan hankintojen toteuttamista. Sähköiset menetelmät myös vähentävät paperiasiakirjojen käsittelyä ja mahdollistavat hankintamateriaalien käsittelyn sähköisessä muodossa. Ne myös mahdollistavat tarjousten vertailun ja asiakirjojen laatimisen suoraan järjestelmässä.

Tehosta hankintoja, vähennä rutiinitöitä

KPMG:llä on käytössään hankintaprosessien toteuttamiseen Cloudia Kilpailutus -järjestelmä, joka täyttää sähköisen tiedonvaihdon vaatimukset. Meillä on myös laaja-alaista näkemystä ja kokemusta erilaisten palvelu-, tavara- ja sote-hankintaprosessien ja -kokonaisuuksien toteuttamisesta sähköisen tietojenvaihdon avulla.

Tarjoamme Cloudia-järjestelmän käyttöön liittyviä palveluita sekä KPMG:n oman Cloudia Kilpailutus -järjestelmän kautta että asiakkaan omalla lisenssillä toteutettuna. Jos organisaatiolla on jo Cloudia-lisenssi mutta ei vielä syvää osaamista järjestelmän käytöstä, tarjoamme myös tukea hankintojen läpiviemisessä organisaation oman lisenssin kautta.

Hyötyjä ovat aiempaa tehokkaampi hankintojen hallinta, johtaminen, seuranta ja suunnittelu. Organisaatio voi myös minimoida virheiden määrän hankintaprosessien aikana sekä tehostaa rutiininomaista työtä ja kommunikointia potentiaalisten tarjoajien kanssa.  Vastaanotettujen tarjousten vertailu helpottuu, kun aiempien hankintojen materiaaleja voi käyttää hyväksi aiempaa tehokkaammin.

Miten KPMG voi auttaa?

Pystymme avustamaan ja kartoittamaan erilaisten organisaatioiden organisaationne tarpeet hankintaprosessien vahvistamisessa. Asiantuntijamme toimivat aina ammattitaitoisesti. He huomioivat tuoreimman sääntelyn ja toimintatavat sekä säästävät näin organisaationne aikaa ja kustannuksia, jotka liittyvät julkisiin hankintoihin.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme ja sovi tapaaminen organisaationne tarpeiden kartoittamisesta julkisissa hankinnoissa.

Lisätietoja:

Ollimatias Häkkinen

+358 20 767 2078

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö