close
Share with your friends

KPMG arvioi Suomessa tehtävää ekstremismin torjuntaa ensimmäistä kertaa

KPMG arvioi ekstremismin torjuntaa Suomessa

KPMG pääsi tekemään ulkoisen arvioinnin sisäministeriön ekstremismintorjuntaohjelmasta ja esittelemään tuloksia YK:n konferenssiin Ammanissa. Yleensä kansallisten ohjelmien arviointiraportit on tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Väkivaltaisella radikalisoitumisella tai ekstremismillä tarkoitetaan sitä, että väkivaltaa käytetään, sillä uhataan, siihen kannustetaan tai se oikeutetaan aatemaailman tai ideologian perusteella. Sisäministeriö koordinoi Suomessa väkivaltaisen ekstremismin ennalta ehkäisevää työtä, joka voi pitää sisällään medialukutaidon ja demokratiakasvatuksen opettamista tai toisessa ääripäässä terrorismirikosten torjuntaa.

Vuoden alussa KPMG pääsi arvioimaan sisäministeriön kansallisen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa, ja projekti on herättänyt mielenkiintoa Euroopassa ja YK:ssa asti. Kiinnostavana on pidetty myös arvioinnin tekoprosessia ja toimintatapoja. On harvinaista, että julkishallinnolle tehdyn tutkimusprojektin tuloksia levitetään julkisesti.

Edustajamme pääsivät esittelemään tuloksia YK:n kehitysohjelman UNDP:n järjestämään väkivaltaisen ekstremismin tutkimuskonferenssiin, joka pidettiin kesäkuussa Jordanian Ammanissa.

Ulkopuolinen arviointi peilaa koko kuvan

Ulkopuolisella arvioinnilla voi auttaa muodostamaan riippumattoman kuvan toiminnan vahvuuksista ja heikkouksista. Tyypillisesti arviointi koostuu eri osapuolten, kuten tutkijoiden ja muiden toimijoiden haastatteluista, ja niiden perusteella voidaan hahmottaa mahdollisimman kattava kuva nykytilanteesta. Tilaaja voi arvioinnin pohjalta lähteä rakentamaan kohti parempia ja tehokkaampia toimintatapoja.

Sisäministeriöille tekemässämme raportissa arvioimme ekstremismintorjuntaohjelman toimenpiteiden onnistumista, toimijoiden rooleja ja yhteistyötä sekä eri puolilla Suomea tehtävää paikallista työtä. Haastattelimme noin 50 asiantuntijaa, jotka edustivat kaikkiaan 20 eri toimijaa. Lisäksi annoimme ministeriölle suosituksia uuteen toimenpideohjelmaan. 

Toimenpideohjelman tärkeimmiksi onnistumisiksi tunnistettiin esimerkiksi toimiva yhteistyö toimijoiden välillä, toiminnan rakenteellistaminen ja yhteisymmärrys siitä, että ennalta ehkäisevän työn tulee perustua tutkitulle tiedolle.

Haasteita toimintaan aiheuttaa muun muassa ilmiön jäsentämisen hankaluus ja laajan koulutustarpeen tavoitteiden ja prioriteettien määrittely.

Avoimuus ennaltaehkäisyssä keskeistä

Ammanissa paneelikeskustelut ja työpajat liittyivät aihealueen tutkimukseen, ilmiön ennaltaehkäisyn tutkimisen ja arvioinnin haasteisiin sekä radikalisoitumis- ja deradikalisoitumisprosessin tutkimukseen.  Lisäksi esillä oli vahvasti väkivaltaisen ekstremismin ennaltaehkäisyyn liittyvien ohjelmien ja projektien vaikuttavuuden arviointimahdollisuudet. 

Oli yllättävää, kuinka moni oli Ammanin konferenssissa kuullut Suomessa tehdystä arvioinnista etukäteen. Tutkija-arvioiden mukaan vastaavat kansallisen tason toimenpideohjelman arvioinnit ovat melko harvinaisia, ja loppuraportit ovat poikkeuksetta tarkoitettu vain sisäiseen käyttöön. 

Avoimuus ennaltaehkäisytyössä on tiedon lisäämisen ja hyvien käytäntöjen jakamisen kannalta keskeistä – tutkijayhteisön näkökulmasta suurin haaste vaikuttaisi olevan oikean tiedon kerääminen sekä toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi. Ainakin toiminnan avoimuuden suhteen Suomessa ollaan oikealla tiellä.

Lue KPMG:n tekemä arviointi valtioneuvoston julkaisusarjasta. 

Lisätietoja:

Elli Partanen

+358 20 760 3809

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö