close
Share with your friends

KHO korotti bussikartellin seuraamusmaksuja

KHO korotti bussikartellin seuraamusmaksuja

Matkahuolto, seitsemän linja-autoyhtiötä ja Linja-autoliitto pyrkivät estämään tai vaikeuttamaan uusien kilpailijoiden tuloa markkinoille. Markkinaoikeuden määräämät seuraamusmaksu nousivat Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisussa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Korkein hallinto-oikeus (KHO) antoi 20. elokuuta päätöksensä (KHO:2019:98) niin sanotussa bussikartelli-tapauksessa. Siinä oli kyse reittiliikennelupavuorojen poissulkemisesta Matkahuollon aikataulu-, lipunmyynti- ja paketinkuljetuspalvelujen ulkopuolelle vuosien 2010 ja 2015 välillä. Ratkaisussaan KHO korotti Markkinaoikeuden määräämiä seuraamusmaksuja kartelliin osallistuneille Matkahuollolle, seitsemälle linja-autoyhtiölle ja Linja-autoliitolle.

Tapauksessa KHO katsoi kartelliin osallistuneiden saavuttaneen elo-syyskuun vaihteessa 2010 yhteisymmärryksen, jonka tarkoituksena oli sulkea kesän 2010 jälkeen myönnetyt reittiliikennelupavuorot Matkahuollon aikataulu- ja lipunmyyntipalveluista sekä pakettipalveluista. Suomen linja-autoliikenne avattiin kilpailulle vuonna 2009 voimaan tulleella lainsäädännönmuutoksella. 

Kartelli pyrki estämään markkinoille tulon

KHO:n mukaan osapuolten tarkoituksena oli alalla jo toimivien ja liikennöivien linja-autoyhtiöiden markkinoiden säilyttäminen estämällä tai vaikeuttamalla uusien reittiliikenteen vuorojen pääsy markkinoille.

Kilpailulain mukainen kartellikielto koskee sopimuksia, jotka vaihtoehtoisesti joko tarkoituksensa tai vaikutustensa vuoksi estävät, rajoittavat tai vääristävät kilpailua sisämarkkinoilla.

KHO totesi, että kartelliin osallistuneet yritykset olivat tähdänneet toiminnallaan markkinoiden jakamiseen, joka sellaisenaan on tarkoituksensa vuoksi kilpailua rajoittava.

Kilpailurikkomuksen katsottiin kohdistuneen kartelliin osallistuneiden kanssa kilpailevien tai tulevaisuudessa kilpailevien yritysten kilpailukäyttäytymiseen. Näin kilpailuviranomaisen ei tarvinnut osoittaa kilpailunvastaisten vaikutusten olemassaoloa tai selvittää enemmälti kilpailunrajoituksen vahingollisuutta.

Markkinaoikeuden määräämät seuraamusmaksut nousivat

Huomionarvoista KHO:n päätöksessä oli myös se, että se muutti markkinaoikeuden määräämiä seuraamusmaksuja vastaamaan osallisten taloudellisia voimavaroja. KHO:n perusteluiden mukaan kartellin osapuolet poikkeavat oleellisesti toisistaan niin kokonaisliikevaihdoltaan kuin liikevaihdoltaan merkityksellisillä markkinoilla.

KHO katsoi, että saman suuruisten seuraamusmaksujen määrääminen erisuuruisille taloudellisille toimijoille on vastoin sekä aiempaa oikeuskäytäntöä että kartelliin osallistuneiden yhdenvertaisen kohtelun periaatetta.

Markkinaoikeuden määräämä sakko ei KHO:n mukaan ottanut huomioon kunkin osapuolen rikkomuksen laatua, laajuutta, moitittavuutta ja kestoa. Korkein hallinto-oikeus päätyi korottamaan kartelliin osallistuneiden seuraamusmaksuja. 

Miten KPMG voi auttaa?

Linja-autoliikenteen markkina toimii hyvänä esimerkkinä kansallisen sääntelymuutoksen perusteella oleellisesti muuttuneesta markkinasta. Markkinaolosuhteisiin kohdistuu jatkuvasti muutospaineita myös sääntelystä riippumatta, esimerkkeinä teknologinen kehitys ja kuluttajien käyttäytymisen muutos.

Yritysten on syytä kiinnittää jatkuvasti huomiota oman markkina-asemansa muutoksiin ja huomioimaan nämä muutokset liiketoiminnan kilpailukykytekijöissä.

KPMG:n Legal Complience -palvelut avustavat asiakkaitamme ennakoimaan liiketoimintaan liittyviä riskejä ja varautumaan niihin muuttuvassa lainsäädäntöympäristössä ja markkinaolosuhteissa.

Lisätietoja:

Jan Ljungman

+358 20 760 3220

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Lassi Pakkala

+358 20 760 3000

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö