close
Share with your friends

Puolan MDR-säännökset tulleet voimaan

Puolan MDR-säännökset tulleet voimaan

Puola on ensimmäisenä EU-valtiona ottanut käyttöön niin sanotut rajat ylittäviä järjestelyjä koskevat raportointivelvoitteet. Raportointi koskee direktiivissä määritettyjä järjestelyjä ja tavoitteena on lisätä läpinäkyvyyttä ja verotietojen vaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Puola on ensimmäinen valtio Euroopan unionissa, joka on jo saattanut kansallisesti voimaan niin sanottuja rajat ylittäviä järjestelyjä koskevat raportointivelvoitteet (Mandatory Disclosure Rules, MDR), jotka perustuvat Euroopan neuvoston direktiiviin (EU) 2018/822. Puolan MDR-säännökset astuivat voimaan 1. tammikuuta, ja raportointivelvollisuus koskee takautuvasti myös 25.6.2018/1.11.2018 jälkeen toteutettuja järjestelyjä. 

Raportointi koskee direktiivissä määriteltyjä rajat ylittäviä järjestelyjä ja sen tarkoituksena on lisätä läpinäkyvyyttä ja verotietojen vaihtoa EU:n jäsenvaltioiden välillä. 

Puola laajentanut säännösten soveltamisalaa direktiivistä

Direktiivin mukaan verosuunnittelujärjestelyjen raportointi on tehtävä silloin, kun kyse on järjestelystä, joka on rajat ylittävä ja täyttää lisäksi yhden tai useamman direktiivissä määritellyistä tunnusmerkeistä (Hallmarks).

Puola on kuitenkin laajentanut säännösten soveltamisalaa ja ottanut raportointivelvoitteen piiriin tietyin edellytyksin myös Puolan sisäiset eli kotimaiset järjestelyt. Lisäksi Puola on säätänyt useita omia niin sanottuja erityisiä tunnusmerkkejä, jotka direktiivissä säädettyjen tunnusmerkkien lisäksi aiheuttavat raportointivelvoitteen tietyin edellytyksin.

Tällä perusteella muun muassa esimerkiksi konsernin sisäiset maksut, kuten esimerkiksi osingot tai rojaltit saattavat kuulua raportoitavien järjestelyjen piiriin. 

Raportointivelvollisuuden täyttäminen Puolassa

Veroneuvontaa tarjoavat palveluntarjoajat ovat usein Puolassa vapautettuja raportoinnista niin sanotun luottamuksellisuuden perusteella (legal privilege), jolloin verovelvollinen on itse velvollinen raportoimaan järjestelyt Puolan verohallinnolle. Raportointi tapahtuu sähköisesti puolaksi ja järjestelyt on raportoitava 30 päivän kuluessa.

Takautuvasti sovellettavien säännösten raportoinnin tekee välittäjä viimeistään 30. kesäkuuta 2019 ja verovelvollisen itsensä on raportoitava 30. syyskuuta 2019 mennessä. 

Avustamme Puolaan liittyvien raportoitavien järjestelyjen kartoittamisessa ja raportoinnissa.

Meiltä saat apua kartoittamiseen ja raportointiin

Tästä linkistä löydätte lisätietoja Puolan MDR-säännöksistä. 

Avustamme yhteistyössä KPMG Polandin kanssa mielellämme konsernianne raportointiin liittyvissä kysymyksissä ja järjestämme asiasta koulutusta. Tässä yhteydessä voimme myös kartoittaa esimerkiksi konsernissanne tyypillisesti Puolan osalta raportointivelvollisuuden aiheuttavat järjestelyt ja tilanteet.

Voimme esimerkiksi tutustua Puolaa koskevaan siirtohinnoitteludokumentaatioon. KPMG Poland hoitaa myös itse raportoinnin valtakirjalla halutessanne Puolan verohallinnolle. 

Lisätietoja:

Antti Leppänen 

Tax and Legal Partner

antti.leppanen@kpmg.fi

+358 20 760 3247

 

Sanna Laaksonen

Tax and Legal Partner

sanna.laaksonen@kpmg.fi

+358 020 760 3417

 

Pauliina Laine

Senior Manager

pauliina.laine@kpmg.fi

+358 40 750 6662

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö