close
Share with your friends

Omistajastrategia vauhdittaa kasvua ja menestystä

Visio ja tavoitteet konkretiaksi.

Perhevarallisuuden tehokas hallinta sekä yritystoiminnan menestyksellinen johtaminen edellyttävät, että omistajalla on selkeä tahto ja strategia.

Lisätietoja

Kirsi Adamsson

Perhe- ja kasvuyritykset

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Omistajastrategia ottaa kantaa siihen, mitä varallisuudelta odotetaan, mihin sitä sijoitetaan ja miten sitä hallinnoidaan – nyt ja vuosiksi eteenpäin.

Haastavimmat kysymykset liittyvät usein yhteisen tahtotilan ja arvopohjan määrittämiseen silloin kun omistajia on useampia. Myös lähestyvät sukupolvenvaihdokset, ja mihin varallisuutta kannattaa sijoittaa niin, että kasvu-, tuotto- ja muut varallisuudelle asetetut tavoitteet saavutetaan, ovat keskeisiä ratkaistavia asioita. Tehokkaassa varallisuuden hallinnoinnissa on syytä huomioida myös muuttuvan verotuksen sekä muun sääntelyn tuomat haasteet ja mahdollisuudet. Huolellisella etukäteissuunnittelulla ja ennakollisilla rakennejärjestelyillä sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa usein varsin verotehokkaasti huojennuksia sovellettaessa. 

Omistajastrategia konkretisoi vision ja tavoitteet

Perhe- ja muiden omistajayrittäjien tilanteet ja lähtökohdat ovat aina ainutlaatuisia ja siksi jokainen hanke suunnitellaan ja valmistellaan huolella. Yhteistä näille hankkeille on usein se, että ne voidaan jakaa neljään vaiheeseen: yhteisen tahtotilan määrittelyyn, omistajastrategian luonnostelemiseen, tarvittaviin selvityksiin ja strategian viimeistelyyn. Omistaja, liiketoiminta ja perhe onkin kokonaisuus, joka strategiatyössä on tärkeä huomioida. Omistajastrategia on eräänlainen tiekartta, joka yhdistää perheyhtiöissä liiketoimintastrategian, omistajan ja perheen tavoitteet ja tahtotilan. Strategiatyön perusteella laaditussa osakassopimuksessa onkin vielä hyvä huomioida edellä mainitut tavoitteet saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Miten KPMG voi auttaa?

Omistajayrittäjien tilanteet ovat aina yksilöllisiä ja niihin liittyy monta moniulotteista ja haastavaa kysymystä ratkaistavaksi. Asiantuntijoillamme on laaja-alaista kokemusta ja näkemystä käydä tarvittavia keskusteluja ja auttaa omistajia määrittelemään yhteinen tahtotila, tehdä tarvittavia selvityksiä ja analyysejä, laatia etenemis- ja toteutussuunnitelmia sekä dokumentoida strategia selkeästi ja laadukkaasti. Kokeneet veroasiantuntijat ja juristimme avustavat lisäksi perhevarallisuuden verosuunnittelussa ja juridisten asiakirjojen laadinnassa.

Ole yhteydessä, niin katsotaan yhdessä miten voisimme olla avuksi!

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö