close
Share with your friends

IT- ja teknologiainvestointien kulutusjuhla jatkuu, mutta investointipäätökset tehdään usein it-osastojen ulkopuolella

IT- ja teknologiainvestointien kulutusjuhla jatkuu

2019 on ollut hyvä vuosi olla teknologiajohtaja. Tämä selviää juuri julkaistusta CIO Survey 2019 -tutkimuksesta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Liiketoimintalähtöinen IT

Teknologia disruptoi edelleen eri toimialoja vahvasti. IT- ja teknologiainvestoinnit ovat kasvaneet, mutta päätökset investoinneista tehdään entistä useammin IT-osastojen ulkopuolella. Näin ollen myöskään IT-investoinneista ei välttämättä saada hyötyjä irti ja tietohallintojohtajien huoli tietoturvallisuuden varmistamisesta uusissa ratkaisuissa kasvaa. 

Samaan aikaan myös CIO:n rooli muuttuu. Johtoryhmän jäsenyyksien määrä on laskussa, samaan aikaan kun uusia työpaikkoja ja titteleitä syntyy hurjaa vauhtia. Menestyneet johtajat vaihtavat kontrollista vaikuttamiseen ja kehittävät koko organisaationlaajuista yhteistyötä. Monille organisaatioille perinteinen ”IT-osasto” on utopistinen ajatus, sen sijaan ne implementoivat teknologioita koko organisaationlaajuisesti.

— Digistrategiat ovat yhdistymässä liiketoimintastrategioiksi, joissa uusilla teknologioilla ja liiketoimintamalleilla on keskeinen rooli. Asiakkaiden arvostukset ja tarpeet ohjaavat tekemistä ja teknologiavalintoja. Erilliset digitiimit ovat integroitumassa osaksi joka päiväistä liiketoimintaa, kertoo Annika Tanttinen, joka vastaa Suomen KPMG:n tietohallinnon ja digitaalisen transformaation neuvontapalveluista.

Tämän vuoden tulosten mukaan, liiketoimintalähtöisen IT:n omaavat organisaatiot saattavat uusia tuotteita markkinoille myös nopeammin (52 % todennäköisemmin ”huomattavasti parempi kuin kilpailijoilla”) sekä voittavat asiakaskokemuksessa (38 % todennäköisemmin ”huomattavasti parempi kuin kilpailijoilla”). 

Pilvipalveluiden yleistyessä jo jopa kolme neljäsosaa organisaatioista investoi jo siihen ja yli puolet tunnistaa sen laaja-alaisesti. Ainakin viidennellä organisaatioista on käynnissä implementointia esineiden internetin, on demand -palveluiden, prosessiautomaation ja tekoälyn parissa.

— Asiakkaamme investoivat tällä hetkellä voimakkaasti uusiin digitaalisiin ratkaisuihin, pilvipalveluihin ja data-analytiikkaan, jatkaa Janne Vesa, joka vastaa Suomen KPMG:n IT-neuvontapalveluista.

KPMG:n & Harvey Nashin vuoden 2019 CIO Surveyssa haastateltiin yli 3600 teknologiajohtajaa, 108 maasta.

Muita keskeisiä tuloksia:

Digijohtajat suoriutuvat paremmin

Digijohtajiksi kutsutaan niitä organisaatioita, jotka hyödyntävät omasta mielestään hyvin tai erittäin hyvin digitaalisia teknologioita liiketoimintastrategioissaan. Digijohtajat tuovat uusia tuotteita markkinoille nopeammin. Heidän asiakaskokemuksensa on parempi, myös liikevaihto ja tuottavuus kasvavat nopeammin. Digijohtajat lanseeraavat myös todennäköisemmin markkinoille uusia tuotteita ja palveluita seuraavan kolmen vuoden aikana. 

Sukupuolten moninaisuus

74 % teknologiajohtajista kokee, että monimuotoisuus tiimeissä on vain kohtalaisella tasolla. Naisten osuus tiimeissä on ollut pientä, kun tarkastellaan tämän vuoden 22 % verrattuna viime vuoden 21 prosenttiin. Teknologiajohtajien osuus (12 %) ei ole muuttunut. 

Ensimmäiset merkit kvanttilaskennasta

Vaikka kvanttilaskenta on vasta varhaisessa vaiheessa, 4 % (107 globaalia organisaatiota) on implementoinut sitä ainakin jollain tavalla. Viidesosa kvanttilaskentaa käyttävistä organisaatioista sijaitsee Isossa-Britanniassa. Tätä seuraavat Yhdysvallat, Australia ja Irlanti.

Miten KPMG voi auttaa? Ole asiantuntijoihimme yhteydessä ja tutustu globaaliin raporttiimme.

Lisätietoja: 

Janne Vesa
p. +358207603512

Annika Tanttinen
p. +358207672032

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö