close
Share with your friends

Compliance-toiminnot muutospaineessa finanssialalla

Compliance-toiminnot muutospaineessa finanssialalla

Miten järjestää compliance-toiminnot mahdollisimman tehokkaasti työn vaikuttavuudesta tinkimättä?

Aiheeseen liittyvää sisältöä

trees

Miten vastata compliancen muutospaineisiin?

Finanssialan yritysten compliance-funktiot ovat kasvaneet voimakkaasti niin kooltaan kuin kuluiltaan finanssikriisin jälkeisen voimakkaan sääntelyaallon seurauksena. Viimeisen kymmenen vuoden aikana compliance-toimintojen resurssit ovat kasvaneet ja niiden työtehtävien kirjo on laajentunut huomattavasti. Eritysesti niiden valvonta- ja monitorointitehtävät ovat lisääntyneet ja nämä toiminnot ovat tällä hetkellä usein manuaalisia tai vain osittain automatisoituja.

Myös yritysjohdon odotukset compliance-toimintoja kohtaan ovat kasvaneet. Niiden tulisi kyetä muuntautumaan liiketoiminnalle entistä enemmän lisäarvoa tuottavaksi palveluksi, jotta ne tukisivat liiketoimintoja näiden strategisena kumppanina. Tällä hetkellä compliancen toimintamallit ja lähestymistavat ovat monissa yrityksissä riskejä karttavia ja melko varovaisia, jolloin sen on vaikea tukea ja toisaalta myös haastaa liiketoimintoja. Varovainen lähestymistapa saattaa osittain johtua rahoitusalan toimijoiden tekemistä tulkinnoista siitä, mitä valvoja odottaa näiltä toiminnoilta.

Voimakasta resurssien, työtehtävien ja odotusten kasvun jaksoa seuraa luonnollisesti tarve compliance-funktioiden kriittiselle tarkastelulle. Transforming Compliance in Financial Services -julkaisussa keskitymme compliance-toimintojen uuteen haasteeseen: Miten järjestää toiminta mahdollisimman tehokkaasti työn vaikuttavuudesta tinkimättä? Lue lisää  KPMG:n näkemyksestä finanssialan compliance-toimintoihin kohdistuvista muutosajureista ja keinoista, joilla vastata muutokseen.

Lisätietoja

Juha-Pekka Mylén
Head of Financial Services
+358 20 760 3761

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö