close
Share with your friends

Muutoksessa kohti kestävämpiä kaupunkeja

Muutoksessa kohti kestävämpiä kaupunkeja

Hiilineutraalisuuden ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat arkipuheissa päivittäisiä puheenaiheita.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Hiilineutraalisuuuden ja kestävän kehityksen tavoitteet ovat arkipuheissa päivittäisiä puheenaiheita niin kansallisella tasolla kuin kaupungeissa. Hiilineutraaliuden tavoitteiden kautta pyritään seuraamaan päästöjen vähentymistä. Kestävän kehityksen taloudellisen, ekologisen ja sosiaalisen näkökulman yhdistäminen vaatii syvällistä ymmärrystä vaikuttavuuden aikaansaamiseksi. Aika on myös nyt otollisempi kuin koskaan näiden näkökulmien yhdistämiselle. 

Kestävän kehityksen näkökulmat herättävät myös paljon keskustelua siitä, voidaanko näin laajoja teemoja edistää ilman, että ajaudutaan haastaviin ristiriitoihin esimerkiksi ympäristöystävällisten ja toisaalta talouskasvua edistävien arvojen välillä. Tai voidaanko talouskasvua tavoitella kansainvälisellä kilpailukyvyllä samaan aikaan, kun osa kaupunkilaisista elää köyhyysrajalla ja jonottaa leipäjonoissa? Sosiaalisesta kestävyydestä puhuttaessa esiin nousee eri väestöryhmien tasapuolinen huomiointi kaikessa kehitystyössä, syrjäytyneisyyden ennaltaehkäisy sekä asunnottomuuden vähentäminen.

Projekteista strategiaksi ja toimeenpano-ohjelmaksi

Esimerkiksi talouden tasapainottaminen ja ympäristöystävälliset hankinnat, ilmasto-, hiilineutraalius- ja kestävän kehityksen implementointi sekä ympäristön tilan huomiointi ja energiatehokkuuden edistäminen ovat kaikki keskeisiä toimenpiteitä kunnissa kestävyyden edistämisessä. Nämä toimet ja verkostot muodostavat jo nykyisellään vankan pohjan kestävälle kehitykselle, vaikka varsinaista strategiaa ei kirjallisena olisikaan. Kuitenkin strategia, joka sisältää selkeän tavoitteenasettelun, ja strategian toteutumisen systemaattinen seuranta tekee mahdollisen kehityksen näkyväksi. Nykyhetkellä myös asenneilmapiiri on myönteinen ja asukkaiden tahtotila osallistua kaupungin tai kunnan työhön on vahva. Kaikki askelmerkit ovat kohdallaan kestävämmän tulevaisuuden puolesta.

Suomalaiset kaupungit ja kunnat ovat hyviä kestävyyden edistäjiä ja toteuttavat osaltaan erinomaisesti kuntalain 1 §:n mukaista tarkoitusta, eli edistää asukkaidensa hyvinvointia ja alueensa elinvoimaa sekä järjestää palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla. Haluttaessa loikka edelläkävijöiksi olisikin mahdollista tehdä pienin ponnisteluin.

Kaupunkien ja kuntien kestävyyden edistäminen edellyttää kuitenkin toimintaympäristön jatkuviin muutoksiin sopeutumista ja selviytymiskykyä uuden edessä. Ohjelma ja –verkostotyö edistyy aitojen, toimintaa edistävien mittareiden ja indikaattorien avulla, ja kehittävä arviointi tuo usein raikkaita syötteitä ulkopuolisen näkemyksen muodossa kokonaisuuteen. Lisäksi muutoksessa mukana pysymistä auttaa kansainvälisiin verkostoihin tutustuminen ja inspiroivilta opintomatkoilta jääkin yleensä runsaasti ideoita kestävän kaupungin kehittämiseksi.

Miten KPMG voi auttaa?

Tiesitkö, että me KPMG:llä laadimme strategisia ohjelmasuunnitelmia, tavoitteiden mittaamisen kestävyysindikaattoreita, teemme hiilineutraalisuuslaskelmia ja vastuullisuusraportointia sekä varmenteita? Lisäksi järjestämme kansainvälisiä opintomatkoja ja osallistamme sidosryhmiä palvelumuotoilun menetelmin kehitystyöhön?

Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Maarit Vuorela
P. 020 760 3449
etunimi.sukunimi@kpmg.fi 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö