close
Share with your friends

Digitaalisesti optimoidut toimitusketjut auttavat tuomaan kilpailuetua

Optimoidut toimitusketjut vauhdittavat liiketoimintaa

Toimitusketjujen tehostaminen digitaalisten työkalujen avulla on entistä helpompaa. Logistiikan muutos on osa digitaalista transformaatiota, josta yritys voi saada eniten irti hiomalla digitaalista strategiaansa, parantamalla henkilöstönsä osaamista ja kehittämällä yrityskulttuuriaan entistä ketterämpään suuntaan, KPMG:n uusi teollisuuden toimialaraportti kertoo.

Anders Hahnsson

Director, Head of Industrial Manufacturing

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Topview of roads converging at night

Digitaalinen transformaatio voi muuttaa liiketoimintaa perustavanlaatuisesti, olipa kyse suuresta kansainvälisestä yrityksestä tai pienestä, vasta-aloittaneesta verkkokaupasta. Suppeimmillaan digitaalinen transformaatio tarkoittaa tietyn tuotteen tai palvelun digitalisoimista, laajimmillaan perustavanlaatuista toimintatapojen muutosta strategisella tasolla. Tavoitteena on yrityksestä riippumatta parantaa tuottoja.

Digitaalinen optimointi sujuvoittaa entisestään toimitusketjuja. Optimointiin tarkoitetut työkalut keräävät dataa esimerkiksi tuotantolaitoksista ja logistiikkajärjestelmistä ja muodostavat tekoälyn ja koneoppimisen avulla kokonaiskuvan toimitusketjun eri vaiheista. Tämä parantaa riskienhallintaa.

Digitaalisten toimitusketjujen maailmaan pureutuu KPMG:n uusi teollisuustoimialan kansainvälinen raportti, Supply chains for a digital world.

Partneri Lisa Heneghan KPMG UK:sta korostaa raportissa, että digitaalinen transformaatio ei tuota näkyviä tuloksia saman tien. On myös omaksuttava innovatiivisia teknologiratkaisuja, panostettava digitaalisiin kyvykkyyksiin ja tarjottava nykyisille työntekijöille lisäkoulutusta.

Investoi osaajiin, reagoi nopeasti

Pienet yritykset joutuvat keksimään keinoja pärjätäkseen kilpailussa kansainvälisiä jättejä vastaan. Keinoja ovat muun muassa entistä henkilökohtaisempi palvelu ja nopeat toimitusajat sekä mahdollisuus seurata netin kautta paketin matkaa keskusvarastolta lähipostiin.

KPMG:n raportti suosittelee, että jokainen yritys tarvitsee digitaalisen tiekarttansa ja oman digitaalisen strategiansa. 

Tyypillisesti digitaalinen strategia voi tarkoittaa esimerkiksi erilaisia uusia toimintamalleja tai työkaluja, kuten räätälöityjä ohjelmistoratkaisuja, pilvipohjaista teknologiaa, robotiikkainnovaatioita tai uusia liiketoimintamalleja. Lue lisää digitaalisen tiekartan tekemisestä ja teollisuus 4.0:sta KPMG US:n partnerin, Eric Loganin haastattelusta.

Yrityksen prosessien ja sisäisen päätöksenteon on oltava kyllin ketteriä, jotta yritys voi reagoida riittävän äkillisiin muutoksiin, joita toimitusketjussa voi tapahtua (esim. äärimmäiset sääilmiöt, poliittiset mielenilmaisut tai luonnonkatastrofit).

Viisi vinkkiä digitaalisten toimitusketjujen kehittämiseen

 

1. Prosessit kitkattomiksi ja päätöksenteko vaivattomaksi

Sujuvat prosessit ja nopea sisäinen päätöksenteko auttavat vastaamaan haasteisiin. 

 

2. Teknologia on renki, ei isäntä

Data ja teknologia ovat mahdollistajia, eivät itseisarvo. Viimeisimpien teknologiatrendien sijaan yrityksen kannattaa jatkossakin keskittyä liiketoiminnan haasteisiin ja suorituskyvyn parantamiseen. Big data tai data-analytiikka voivat olla osa ratkaisua.

 

3. Keskity sijoitetun pääoman tuottoon ja takaisinmaksuaikaan

Digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä on helppo eksyä tekemään vääriä asioita. Toimitusketjujen suunnittelussa on pidettävä aina mielessä ROI ja aikataulutettava toimenpiteet oikein.

 

4. Kehitä osaajiasi

Yritysten täytyy huolehtia nykyisten työntekijöiden riittävästä osaamisen ylläpidosta esimerkiksi täydennyskoulutuksen avulla. Lisäksi on palkattava tarpeen tullen uusia tekijöitä, jos riittävää kyvykkyyttä ei talon sisältä löydy. Edelläkävijyys vaatii viimeisintä osaamista. 

 

5. Luo kumppanuutta, verkostoidu, rakenna ekosysteemejä

Digitaalisen maailman voittajia ovat ne yritykset, jotka kokoavat ympärilleen parhaat kumppanit, verkostot ja ekosysteemit. Suurenkaan yrityksen ei kannata tehdä kaikkea itse. 

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö