close
Share with your friends

Tosiasialliset edunsaajat rekisteröitävä 1.7.2019 alkaen

Tosiasialliset edunsaajat rekisteröitävä 1.7.19 alkaen

Perustuen EU:n rahanpesudirektiiviin eduskunnalle annettiin marraskuussa 2016 esitys uudesta laista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi. Uusi laki hyväksyttiin kesäkuussa 2017 ja sääntely astuu voimaan asteittain vuoteen 2020 mennessä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Perustuen EU:n rahanpesudirektiiviin eduskunnalle annettiin marraskuussa 2016 esitys uudesta laista rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämiseksi (28.6.2017/444). Uusi laki hyväksyttiin kesäkuussa 2017 ja sääntely astuu voimaan asteittain vuoteen 2020 mennessä. Laki velvoittaa tiettyjä oikeushenkilöitä ilmoittamaan tosiasialliset edunsaajansa Patentti- ja rekisterihallituksen (PRH) ylläpitämiin rekistereihin 1.7.2019 alkaen ja 1.7.2020 mennessä.

Mitä rekisteröintivelvollisuus sitten tarkoittaa säätiöiden ja yhdistysten osalta? Rahanpesulain ensimmäisen luvun 7 §:n mukaan yhdistyslaissa (503/1989) tarkoitetun aatteellisen yhdistyksen tosiasiallisina edunsaajina pidetään yhdistysrekisteriin merkittyjä hallituksen jäseniä, ja säätiölaissa (487/2015) tarkoitetun säätiön tosiasiallisina edunsaajina pidetään säätiörekisteriin merkittyjä hallituksen ja hallintoneuvoston jäseniä. Säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenet tulee säätiölain nojalla aina rekisteröidä säätiörekisteriin. Yhdistysrekisteriin taas pitää ilmoittaa hallituksen puheenjohtaja sekä ne hallituksen jäsenet, joilla on nimenkirjoitusoikeus. 

Rahanpesulain 6. luvun 4 §:ssä viitataan yhdistysten ja säätiöiden tosiasiallisten edunsaajien rekisteröimisen osalta yhdistyslain ja säätiölain säännöksiin hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten rekisteröimisestä. Tämä tarkoittaa, että yhdistysten ja säätiöiden ei ole erikseen ilmoitettava tosiasiallisia edunsaajiaan PRH:lle, vaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenten rekisteröinti yhdistys- ja säätiölakien mukaisesti riittää. PRH:n kotisivuilla julkaistussa tiedotteessa todetaan myös, että säätiöt ja yhdistykset eivät tee ilmoitusta edunsaajista. 

Lisätiedot

Johanna Fagervik, Legal Manager

+358 20 760 3939

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö