close
Share with your friends

KPMG mukana vakiomuotoisen datan pilotointihankkeessa

KPMG mukana vakiomuotoisen datan pilotointihankkeessa

Vakiomuotoisen taloushallintodatan laajamittainen käyttö tarjoaisi tilintarkastukselle monia etuja.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Data-analytiikan hyödyntäminen tilintarkastuksessa on lisääntynyt voimakkaasti viime vuosina. Se on lisännyt tilintarkastajien tarvetta kerätä aineistoa suoraan asiakkaan taloudenhallintajärjestelmistä tarkastusta varten. Tilintarkastuksen näkökulmasta merkittävän haasteen tälle kehitykselle muodostaa se, että tilintarkastusasiakkailla on Suomessa käytössä lukuisia erilaisia taloushallinnon tietojärjestelmiä, eikä eri järjestelmistä saatava tieto ole vakiomuotoista. Vakiomuotoisen tiedon puute hankaloittaa tiedon analysoimista. Tilintarkastajan kannalta olisikin hyödyllistä, mikäli eri järjestelmien tieto olisi valmiiksi vakiomuotoista.

Pilotointihanke

KPMG on pilotoinut yhdessä ohjelmistoyritys Fennoan kanssa ns. XBRL GL –muotoisen aineiston hyödyntämistä tilintarkastuksessa. Pilotointiin osallistuu myös Verohallinto, joka hyödyntää aineistoa verotarkastuksen suorittamisessa. Tarkastuksen pilottiasiakkaana on toiminut liikevaihdoltaan noin seitsemän miljoonan euron suuruusluokkaa oleva KPMG:n tilintarkastusasiakas, jonka kirjanpito on hoidettu Fennoa-kirjanpitojärjestelmää käyttävässä tilitoimistossa.

Pilotissa poimittiin kirjanpitojärjestelmästä XBRL GL –muodossa asiakasyrityksen pääkirja tapahtumatasolle sekä tilikohtaiset tuloslaskelmat ja taseet valitulta ajanjaksolta. Nämä tiedot siirrettiin KPMG:n analysointi-/tilintarkastusohjelmistoon ja niiden pohjalta suoritettiin tarkastukseen liittyviä analyyseja ja tilintarkastustoimenpiteitä.

Kokemuksia pilotoinnista tilintarkastuksen näkökulmasta

— Pilotoinnin kokemusten perusteella XBRL GL –muotoista dataa on mahdollista hyödyntää tilintarkastuksessa. Ensimmäistä kyseistä dataa hyödyntävää tarkastusta tehtäessä tilintarkastaja joutuu kuitenkin tekemään kohtuullisen paljon määrittelytyötä saadakseen aineiston hyödynnettävään muotoon, kertoo Pertti Ojala, KPMG:n Senior Manager, Quality and Risk Management.
— Sen jälkeen kun määrittelytyö on kerran tehty, on aineiston saaminen analysoitavaan muotoon merkittävästi helpompaa eri asiakkailla, eri järjestelmistä ja eri vuosina. Merkittävimpänä haasteena tässä vaiheessa on se, että XBRL GL –muotoista dataa ei ole vielä juurikaan saatavilla eri järjestelmistä, hän jatkaa.

Vakiomuotoisen tiedon hyödyt tilintarkastuksessa

Vakiomuotoisen tiedon (esimerkiksi juuri XBRL GL) laajamittainen käyttö tarjoaisi esimerkiksi seuraavia hyötyjä tilintarkastuksessa:

  • Tilintarkastajan aineistopyynnöt voivat olla samanlaisia järjestelmästä ja tarkastajasta riippumatta
  • Aineistopyynnön pohjalta tilintarkastusasiakkaan on selvästi helpompaa poimia ja toimittaa pyydetty aineisto tarkastusta varten
  • Tilintarkastusta varten tarvittavan aineiston hankintaa ja muokkaamista on helpompi automatisoida
  • Tilintarkastajan on helpompi tuoda vakiomuotoista aineistoa omiin analyysiohjelmistoihinsa
  • Tilintarkastajan vaihtuessa aineiston poimintaa ei ole tarpeen suunnitella uudelleen

Vakiomuotoinen tieto mahdollistaisi laajamittaisemman data-analytiikan hyödyntämisen tilintarkastuksissa, myös pienempien yritysten osalta. Se puolestaan edesauttaisi entistä laadukkaamman tilintarkastuksen suorittamista.

Lisätietoja

Lue lisää pilottihankkeesta Tilisanomien artikkelista, jossa mukana myös hankkeeseen osallistuneen ohjelmistotalon sekä Taloushallintoliiton edustajan näkemykset pilotoinnista.

Pertti Ojala, +358 20 760 3780

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö