close
Share with your friends

Tulevaisuus haastaa uudenlaiseen osaamiseen

Uudenlainen osaaminen liittyy digitaitoihin

Yritysten ja organisaatioiden toimintaympäristö muuttuu kiihtyvällä vauhdilla. Innovatiiviset teknologiat, keinoäly ja robotiikka tarjoavat uusia mahdollisuuksia tuottavuuden kasvattamiseen ja sujuvien palveluiden tuottamiseen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Samoin erilaisissa verkostoissa ja ekosysteemeissä toimiminen haastaa perinteisiä liiketoimintamalleja, ja tarjoaa organisaatioille uusia mahdollisuuksia kasvun ja kilpailukyvyn vahvistamiseen. Digitalisaatio ja ekosysteemeissä toimiminen luovat paitsi uusia toimintamalleja, myös uudenlaisia osaamishaasteita.     

Digitaitojen lisäksi tarvitaan metataitoja

Uudenlainen osaaminen liittyy vahvasti digitaitoihin. Digitalisaatio edellyttää kykyä käyttää digitaalisia palveluita ja työvälineitä, datan ja analytiikan lukutaitoa sekä ymmärrystä digitalisaation vaikutuksista liiketoimintaprosesseihin. Olennaista on kyky hahmottaa asiakkaan palvelupolut digitaalisissa kanavissa. 

Digitaitojen lisäksi tarvitaan metataitoja, joiden avulla pystytään toimimaan kompleksisissa toimintaympäristöissä ja hyödyntämään niissä oleva kyvykkyys. Tällöin osaamisessa korostuvat vahvat verkostoitumis- ja yhteistyötaidot, tunneäly sekä kyky yhdistää erilaiset osaamiset ja resurssit. Monialaisessa toimintaympäristössä toimiminen edellyttää myös vahvaa itseohjautuvuutta, systeemiajattelua sekä valmiutta jatkuvaan muutokseen ja uuden oppimiseen. Myös KPMG:n tuottama raportti ”Learning to learn: the future - proof skill” vahvistaa tätä viestiä; tulevaisuudessa organisaatioiden kriittiset menestystekijät osaamisessa ovat yhdistelmä digi-ja metataitoja.

Ketterät osaamisen kehittämisen menetelmät sekä organisaatio-ja johtamiskulttuuri vahvistavat uutta osaamista

Osaamisen kehittämisen lähtökohtana on osaamisvision ja -strategian rakentaminen vuoropuhelussa organisaation eri toimijoiden kanssa – mitä osaamista tarvitsemme ja millä keinoin hankimme tai kehitämme osaamista. Osaamisen kehittämiseksi tarvitaan ketteriä menetelmiä, jotka tarkoittavat työssä ja kokeilemalla oppimista, yhteiskehittämistä sekä asioiden jakamista verkostoissa ja työskentelyä monialaisissa tiimeissä.

Lisäksi uudenlaisen osaamisen kehittymistä tukee organisaatio- ja johtamiskulttuuri, joka kannustaa yksilöitä omistajuuden ottamiseen asioiden eteenpäin viennissä ja tulosten aikaansaamisessa, mahdollistaa vuorovaikutuksen ja tiedon vaihdon eri tiimien välillä ja ohjaa ennakoimaan aktiivisesti toimintaympäristön muutoksia. 

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:llä on vahva kokemus osaamisen kehittämiseen liittyvistä hankkeista sekä yksityisen että julkisen sektorin organisaatioista. Kartoitamme ja arvioimme tulevaisuudessa tarvittavia taitoja muun muassa digitalisaation alueella yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Virpi Sillanpää
P. 050 368 2029
Sposti: virpi.sillanpaa@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö