close
Share with your friends

Tietoturvaan tulee varautua myös PK-kentässä

Tietoturvaan tulee varautua myös PK-kentässä

Kyberturvallisuus on ollut vahvasti esillä vuosia eikä trendi ei näytä laskevan.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kyberturvallisuuden kuumia aiheita ovat muun muassa olleet laajat tietomurrot, ransomwaret, troijalaiset ja muut haittaohjelmat. Näiden suhteen voidaankin todeta se, että samat uhat tulevat olemaan relevantteja tänäkin vuonna.

Suuret yritykset ovat enenevissä määrin alkaneet panostamaan tietoturvaan ja sen hallintaan tekemällä merkittäviä investointeja. Pienissä ja keskisuurissa yrityksissä trendi on kuitenkin toisenlainen. PK-yrityksellä ei välttämättä ole edes kirjallista tietoturvapolitiikkaa, jonka perusteella yrityksen johto ilmaisee tahtotilansa ja ottaa vastuun tietoturvasta. Tästä johtuen usein myös toimintatavat aina henkilöstön kouluttamisesta järjestelmien päivittämiseen laahaavat jäljessä, mikä tekee pk-yrityksistä myös mielenkiintoisen kohteen hakkereille – etenkin tietosuoja-asetuksen voimaantulon jälkeen.

Tietoturvavaatimukset entistä enemmän esillä

Johtuen kyberturvallisuuteen liittyvistä riskeistä ja niiden merkittävyydestä, tietoturvavaatimukset tulevat olemaan esillä entistä enemmän. Valtion organisaatiot ovat vaatineet toimittajiltaan hyvinkin spesifejä tietoturvavaatimuksia jo pidemmän aikaa, ja näin tulee varmasti tapahtumaan myös yksityisellä sektorilla. Vaatimuksiin varautuminen ennakoivasti saattaa siis luoda myös kilpailuetua varsinkin niillä toimialueilla, joilla käsitellään arkaluonteista tai muuten merkittävää tietoa.

Parempaa tietoturvaa

Tapoja varautua on monia, mutta ensimmäiseksi on hyvä kartoittaa hallinnollisen tietoturvan nykytila ja mahdolliset riskit. Osana hallinnollisen tietoturvan läpikäyntiä on suotavaa tehdä tekninen testaus ympäristöön käyttäen hakkereiden menetelmiä tunkeutumisessa. Suomessa KPMG toimii yhtenä johtavana tietoturvatalona, mistä kertoo myös se, että meidän tekninen tietoturvatiimi voitti tammikuun loppupuolella Nokian järjestämän HackAthonin.

Miten KPMG voi auttaa?

Mikäli kiinnostuit kuulemaan enemmän tietoturvapalveluistamme, tulemme mielellämme keskustelemaan kanssanne lisää erilaisista ratkaisuista. Ota yhteyttä, niin keskustellaan lisää!

Lisätietoja

Ilja Ikonen
P. 020 760 3141
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö