close
Share with your friends

Raportoinnin merkitys PK-yritykselle

Talousraportointi on yrityksen elinehto.

Yritysmaailmassa talousraportointi on yrityksen elinehto, ja joskus se mielletäänkin vain byrokraattisen yhteiskunnan pakolliseksi pahaksi.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Näin ei kuitenkaan ole, vaan yrityksen koosta riippumatta raportoinnille on aina olemassa tarve ja talousraportointia tuleekin hyödyntää laajasti yrityksen päätöksenteon tukena. Sidosryhmästä riippuen raportointi voi olla säädeltyä kuten kirjanpito ja viranomaisraportointi tai vapaamuotoisempaa analyysiä yrityksen johdolle tai jotakin siltä väliltä. Tärkeintä onkin, että raportointi palvelee kohderyhmäänsä mahdollisimman hyvin ja auttaa yritystä menestymään.

Suunta eteenpäin

Raportointi, suunnittelu ja johdon päätöksenteko kulkevat käsi kädessä. Yrityksen menestyksen kannalta merkittävässä roolissa on suunnittelu ja proaktiivisuus – mahdollisuuksien hyödyntäminen ja yhtä lailla riskien tunnistaminen ja hallinta. Huomio pitäisikin olla pääasiassa tulevaisuudessa, vaikka menneestä oppimisen ja kokemuksen merkitystä ei pidä unohtaa. Tärkeää on, että raportoinnin avulla sekä tuetaan että valvotaan suunniteltuja toimenpiteitä ja niiden toteutusta. Tavoitteiden tulee olla selkeästi määriteltyjä, jotta niitä voidaan seurata. Erilaiset suorituskykymittarit eli KPI:t (Key Performance Indicator) voivat helpottaa yritystä sen tavoitteiden seurannassa. Niiden määrittämisessä tulee kuitenkin olla tarkkana, jotta mitataan omalle yritykselle keskeisiä osa-alueita.  

Raportoinnin kehittäminen

Moderni raportointi on siis muutakin kuin kirjanpidon tuloslaskelman ja taseen lukuja. Sen tulisi kuvata ja havainnollistaa yrityksen taloudellista tilaa sekä auttaa johtoa ymmärtämään liiketoimintaa paremmin. Myös yrityksen prosessien ja järjestelmien tulisi tukea raportointia ja päätöksentekoa. Automaation ja digitalisaation avulla voidaan viedä raportointia uudelle tasolle. Esimerkiksi dynaamiset raportit mahdollistavat reaaliaikaisen seurannan lisäksi myös visualisuuden ulottuvuuden kytkemisen yrityksen liiketoiminnan analysointiin.

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG tarjoaa asiakkailleen tukea muun muassa raportoinnin kehittämisessä, mittareiden määrittelystä aina tekniseen toteuttamiseen ja talousprosessien automatisointiin. Katso myös tulevista tapahtumistamme aiheeseen liittyvät tilaisuudet keväällä Turussa ja Porissa. Tutustu tapahtumakalenteriimme tästä.

Lisätietoja

Meiju Lahtinen
P. 020 760 3000
etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö