close
Share with your friends

Investoinnit fintechiin kaksinkertaistuivat vuonna 2018

Investoinnit fintechiin kaksinkertaistuivat vuonna 2018

KPMG:n puolivuosittainen The Pulse of Fintech -raportti on globaali katsaus fintechin ajankohtaisimpiin trendeihin. Lue raportista merkittävimmistä yrityskaupoista, haasteista ja tulevaisuudennäkymistä alalla.

Jussi Paski

Head of Startup Services

KPMG in Finland

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Investoinnit fintechiin kasvoivat merkittävästi vuonna 2018. Yhteenlaskettuna yrityskaupat, yritysjärjestelyt ja pääomasijoitukset kaksinkertaistuivat edellisen vuoden 50,8 miljardista dollarista 111,8 miljardiin. Kasvu on tullut suurelta osin muutamasta isosta yrityskaupasta, mutta muuta sijoitusaktiviteettia ovat tukeneet myös myöhempien vaiheiden kehittyneempien toimijoiden rahoituskierrokset, joiden avulla on haettu rahoitusta kansainvälistymiseen sekä globaaleja kumppanuuksia. Raportin suuntaviivat näkyvät myös meillä täällä Suomessa. 

― Suurimman rahoituksen suomalaisista Fintech yrityksistä keräsi Mash Oyj useamman kymmenen miljoonan euron VC -rahoituskierroksellaan loppuvuodesta 2018. Lisäksi Fellow Finance listautui First Northiin lokakuussa keräten 10 miljoonaa euroa uutta pääomaa, ja Zervant keräsi 6 miljoonan euron VC -rahoituksen helmikuussa, kommentoi Suomen KPMG:n Startup-palveluista vastaava Jussi Paski.

― Pohjoismaissa huomiota herättivät lisäksi Concardis Payment Groupin toteuttama Netsin hankinta 4,7 miljardin euron hintaan, sekä PayPalin 1,9 miljardin iZettle yrityskauppa, Paski jatkaa.

Teknisestä näkökulmasta maksamisen ja rahoituksen ratkaisut houkuttelivat sijoittajia eniten niin globaalisti kuin Suomessakin, mutta myös regtech ja insurtech pysyivät suosiossa. Lohkoketju-teknologiaan pohjautuvien investointien globaali kasvu ei puolestaan näy Suomen markkinalla merkittävästi.

― Sääntelyyn liittyvät muutokset pakottavat suuria rahoitusalan yrityksiä mukauttamaan toimintaansa. Tämä näkyy meillä muun muassa Pohjoismaisten pankkien lisääntyvänä Corporate Venturing -toimintana, jonka myötä alan startup-yrityksille syntyy uusia liiketoiminta- ja yhteistyömahdollisuuksia. Lohkoketju-teknologian ratkaisujen laajempaa yleistymistä hidastaa erityisesti kryptovaluuttojen osalta regulaatioon liittyvät haasteet ja esteet, Paski perustelee.

Raportin keskeiset tulokset

  • Suuret teknologiayritykset luovat uudenlaista kilpailua alalla, ja SaaS-liiketoimintamallien suosio on ilmeistä. Teknologiajätit, kuten esimerkiksi Google ja Alibaba, joko pyrkivät kilpailemaan suoraan pankkien kanssa tai kehittävät kovalla vauhdilla pilvi-, AI- ja koneoppimisratkaisuja, joita pankit voivat hyödyntää sisäisten ratkaisujen kehittelyssä.
  • Avoimen datan merkitys kasvaa. Viime vuonna useat alan startup-yritykset saivat mahdollisuuden tehdä yhteistyötä perinteisten toimijoiden kanssa edistäen Open Bankingia, kuten datan jakamiseen, asiakkuudenhallintaan ja digitaaliseen identiteettiin liittyvissä projekteissa. Open Banking tulee lisäämään kilpailua, kun yhä useammat uudet fintech-yritykset pyrkivät alalle. Todennäköisesti kasvutavoitteiden myötä syntyvät palvelujen skaalaamiseen ja asiakkuuksien hankintaan liittyvät tarpeet nopeuttavat yritysjärjestelyiden ja kumppanuuksien syntymistä alalla. 
  • Sääntelyyn liittyvät muutokset, kuten MiFID II, PSD2, GDPR, IFRS ja EU Benchmark Regulation, pakottavat yrityksiä mukauttamaan toimintaansa, mikä puolestaan tukee regtechin kasvua ja mahdollistaa uusia ratkaisuja.
  • Lohkoketju-teknologiaan pohjautuvissa investoinneissa nähtiin merkittävä kasvu. Erityisesti valmiita lohkoketju-ratkaisuja tarjoaviin startup-yrityksiin kohdistuva kiinnostus on uutta, kun aiemmin alan investoinnit keskittyivät lähinnä kokeellisiin ja projektiluontoisiin lohkoketju-yrityksiin.
  • Insurtechin kasvu oli merkittävää. Yli 100 miljoonan dollarin kauppoja oli yhteensä 13 globaalisti. Datan merkityksen ymmärtäminen vakuutusalalla kasvattaa kysyntää teknologiaratkaisuille.

Vuoden 2019 näkymät positiiviset

Fintechin kasvun odotetaan jatkuvan tänä vuonna. Kasvua ovat edistämässä osaltaan moninaiset ja vahvat fintech-keskittymät ympäri maailmaa, sekä osaltaan fintech-yritysten keskuudessa kasvava ymmärrys yritysjärjestelyiden tärkeydestä osana kasvustrategiaa. On myös odotettavissa, että investoinnit kehittyvien markkinoiden, kuten Kaakkois-Aasian ja Afrikan, rahoitusratkaisuihin kasvavat. Kehittyneillä markkinoilla käyttökustannusten laskeminen, palveluiden laadun parantaminen, ja asiakkaiden tavoittaminen yhä laajemmin nähdään esimerkkeinä fintechin potentiaalista. 

Lisätiedot

Jussi Paski, Head of Startup Services, +358 20 760 3920

Jami Nordlund, Financial Services, +358 40 577 9659

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö