close
Share with your friends

KPMG Global Automotive Executive Survey (GAES) 2019

KPMG Global Automotive Executive Survey (GAES) 2019

Autoteollisuuden lähestyessä muutoksen ja epävarmuuden aikakautta alan johtajat eivät vielä ymmärrä muutosten vaikutuksia yritystensä kannattavuuteen. Autojen digitalisaatio ja liitettävyys internetin kautta muihin laitteisiin nähdään keskeisimpinä tulevaisuuden trendeinä.

Anders Hahnsson

Director, Head of Industrial Manufacturing

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG Global Automotive Executive Survey -kyselyssä selvitettiin 1000 autoalan johtoportaan edustajan ja 2000 kuluttajan näkemyksiä toimialan tulevaisuuden kehityssuunnista. Tutkimus osoittaa, että muutos alalla nähdään väistämättömänä, mutta johtajat eivät kuitenkaan usko sen vaikuttavan negatiivisesti yritysten kannattavuuteen. 

Autojen digitalisaatio ja liitettävyys internetin kautta muihin laitteisiin nousivat kyselyssä keskeisimmiksi alan trendeiksi. Teknologiajätit siirtyvät kovaa vauhtia autoalalle tuoden mukanaan kysyntää yhä älykkäämmille ajoneuvoille ja asiakastarpeiden kokonaisvaltaiselle ymmärtämiselle. Vuonna 2018 15 suurimman teknologiayrityksen markkina-arvo oli lähes viisi kertaa suurempi kuin 50 perinteisen autoyrityksen (autonvalmistajat ja -jälleenmyyjät). Autonvalmistajien ja muiden alan toimijoiden on entistä tärkeämpää tiedostaa oma ydinosaamisensa, ja samalla määrittää oma paikkansa uudessa ekosysteemissä. 

Tutkimuksen keskeiset tulokset

  • Autotoimialaa tulevat todennäköisesti ohjaamaan säännökset ja linjaukset. Yli kolme neljäsosaa (77 %) alan johtajista on vakuuttunut, että päävastuu teknologisesta agendasta tulee siirtymään autonvalmistajilta toimialan sääntelijöille. 
  • Mobiliteetti- ja logistiikkaekosysteemit yhdistyvät. Suurempi osa autoalan johtajista (60 %) kuin koskaan aikaisemmin uskoo, että ihmisten ja tavaroiden kuljettaminen tulee olemaan entistä integroituneempaa, ja ettei tulevaisuudessa niiden välillä osata nähdä liiketoiminnallista eroa.
  • Autoalan eri toimijoiden, kuten esimerkiksi autonvalmistajien ja ICT-yritysten, välisen yhteistyön oletetaan kasvavan tulevaisuudessa.
  • Perinteisten autokauppojen määrä tulee laskemaan merkittävästi kuluttajien siirtyessä nettiin.
  • Voimansiirron näkökulmasta sähköautot keräsivät jälleen korkeat pisteet kyselyssä, mutta siitä huolimatta asiantuntijat uskovat erilaisten teknologioiden esiintyvän tulevaisuudessa rinnakkain. Nämä yhdistelmät taas riippuvat maasta – saatavilla olevista raaka-aineista ja energiamuodoista, regulaatiosta sekä infrastruktuurista. 
  • Suurin osa kuluttajista haluaa ostaa seuraavaksi kulkuneuvokseen hybridiauton.
  • Vastaajat nimesivät Toyotan tulevaisuuden autobrändiksi. Seuraavina olivat BMW ja Tesla.

Taustaa: Global Automotive Executive Survey 2019

Tämän vuoden GAES-kysely oli 20. vuosittainen katsaus autoalan ajankohtaisiin trendeihin ja tulevaisuuden kehityssuuntiin. Kyselyyn osallistui yli 3000 henkilöä, joista 1000 on autoalan johtajia. Vastaajat edustavat autoteollisuuden toimitusketjun eri toimijoita autonvalmistajista ICT-yrityksiin. Autoalan johtajien vastauksiin yhdistettiin 2000 kuluttajan näkemykset eri puolilta maailmaa.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö