close
Share with your friends

Varmista onnistumisesi muutosjohtamisessa

Varmista onnistumisesi muutosjohtamisessa

Valtiohallinnon ja kuntien organisaatioissa jatkuvat muutosten vuodet tulevaisuudessakin, etenee sote- ja maakuntauudistus nykyisten suunnitelmien mukaisesti tai ei.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kuntien on haettava joka tapauksessa uusia ratkaisumalleja palvelujen tuottamiseksi sekä laajemminkin palvelutuotantonsa tehostamiseksi. Kevään 2019 vaalien seurauksena tullaan käynnistämään valtion seuraavat kärkihankkeet, joiden kautta parannetaan hallinnon vaikuttavuutta per budjetoitu euro.

Muutosjohtamisessa olennaisinta on saada koko organisaatio, sekä johto että työntekijät - ja yhä useammin myös ympäröivät kumppanit - tietoiseksi, kyvykkääksi ja halukkaaksi toteuttamaan muutosta. Koska muutos aina liittyy organisaation ja työyhteisön tulevaisuuden kannalta keskeisiin asioihin, on muutosjohtamiseen panostettava. Jos suunniteltuja tavoitteita ei saavuteta tai muutos toteutetaan työyhteisöä huomioimatta, riskeeraa organisaatio oman tulevaisuutensa ja samalla kaventaa mahdollisuuksiaan onnistua tulevaisuuden muutoksien tavoitteissa.

Työhyvinvointi edistää muutoksen onnistumista

Kokemuksemme mukaan, jos organisaatio laiminlyö muutoksen työyhteisövaikutuksien systemaattisen johtamisen, jopa 2/3 muutoksessa tavoiteltavista hyödyistä ei toteudu. Muutoshankkeista merkittävin osa epäonnistuu, koska muutos  on haluttu johtaa arkiorganisaatiosta erillisenä hankkeena ja usein liian ylimalkaisilla muutosjohtamisen työvälineillä. Onnistuneissa muutoshankkeissa on kokemuksemme mukaan vahvasti panostettu mekanistisen läpiviennin lisäksi työyhteisövaikutuksien ymmärtämiseen ja johtamiseen.

Kokonaisvaltaisella muutosjohtamisella parempaa johtamista

Kokonaisvaltainen muutosjohtaminen tuo selkeän, kattavan ja systemaattisen toteutustavan organisaation muutostilanteen tuloksekkaaseen läpivientiin. Muutoksessa tarvitaan myös avointa viestintää. Työhyvinvointi muutoksessa varmistetaan jatkuvalla, avoimella ja johdonmukaisella viestinnällä, tavoitteiden selkeydellä, henkilöstön osallistamisella ja oikeudenmukaisella johtamisella. Työyhteisön jaksaminen, hyvinvointi ja suorituskyky ovatkin muutoskyvykkyyden keskeisiä voimavaroja, joita tulee tukea muutoksen kaikissa vaiheissa.

Miten KPMG voi auttaa?

Asiantuntijamme työskentelevät päivittäin näiden kysymysten äärellä ja käyvät jatkuvaa ammatillista KPMG:n palvelu- ja toimialat ylittävää vuoropuhelua eri alojen asiantuntijoiden välillä. 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Arto Smolander
P. 020 760 3668
Sposti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö