close
Share with your friends

Suomalaiset edelläkävijöitä uusien teknologioiden hyödyntämisessä – mutta unohtuuko asiakas?

Suomalaiset edelläkävijöitä teknologian hyödyntämisessä

Vuoden 2018 Harvey Nash / KPMG CIO Survey -kyselytutkimukseen vastasi lähes 4000 tietohallinto- ja teknologiajohtajaa 84 maasta.

Lisätietoja

Janne Vesa

Head of IT Advisory

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Vuoden 2018 Harvey Nash / KPMG CIO Survey on vastaajamäärältään maailman suurin tietohallintopäättäjille
suunnattu kyselytutkimus. Tutkimustulokset osoittavat, että organisaatioiden tietohallintojohtajat nostavat asiakaskokemuksen parantamisen prioriteettilistan kärkeen. Kuitenkin Suomessa asiakaskokemukseen panostetaan vähemmän kuin muualla maailmassa. Asiakkaan on oltava yrityksen digistrategian keskiössä, jotta organisaatio kykenee tulevaisuudessa säilyttämään kilpailukykynsä ja tuottavuutensa. Teknologisen kehityksen edelläkävijäyritykset panostavat keskivertoyrityksiä enemmän uusien palvelujen innovoimiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Muutos onnistuu ketterillä menetelmillä

Digitalisaatio tarjoaa organisaatioille uusia keinoja kasvaa ja tehostaa prosessejaan. Organisaatiot hakevat kustannussäästöjen sijaan entistä enemmän innovaatioita ja tukea koko organisaation strategian toteuttamiselle. Toimintaympäristön muutosvauhti on ennennäkemättömän nopea eikä vauhti ole hidastumassa. Innovatiiviset teknologiaratkaisut luovat uusia markkinoita ja uudet ketterät toimijat haastavat perinteisiä liiketoimintamalleja.

Ketterien menetelmien ansiosta yritykset pääsevät nopeammin markkinoille ja saavuttavat asiakkaan silmissä laadukkaamman lopputuloksen tehokkaammin. Ketterät käytänteet lisäävät prosessien läpinäkyvyyttä ja ennustettavuutta. Suomessa erityisesti finanssi- ja IT-sektori ovat olleet suunnannäyttäjiä ketterien menetelmien käyttöönotossa, mutta myös julkisen sektorin toimijat ovat havahtuneet ketterien menetelmien hyötyihin. Ketterät menetelmät sopivat muun muassa tilanteisiin, joissa liiketoiminta ja IT eivät ymmärrä riittävän hyvin toisensa tarpeita, organisaation eri tiimit eivät työskentele yhdessä tai haluttua muutosta ei syystä tai toisesta saada toteutettua.

 

IT-palvelut ovat nousseet yhdeksi organisaatioiden keskeisemmäksi kasvun lähteeksi

IT-palvelut ovat nousseet yhdeksi keskeisemmäksi kasvun lähteeksi. Niiden toimivuus vaikuttaa suuresti asiakkaan palvelukokemukseen ja palveluntuottajan toimintavarmuuteen. Asiakkaalle IT-palvelujen häiriöttömyys ja jatkuvuus ovat laadukkaan palvelukokemuksen elinehto. Organisaation tietohallinnon keskeisimpiä tehtäviä on integroida tiedon käsittelyyn liittyvät toiminnot sekä varmistaa, että teknologiaa hyödynnetään liiketoiminnassamahdollisimman tarkoituksenmukaisesti tuottaen lisäarvoa asiakkaalle. IT:llä on merkittävä rooli liiketoiminnan kehittämisessä ja siten organisaation menestymisen takaamisessa. Pahimmillaan IT voi olla myös yrityksen kehityksen jarru, tämän välttämiseksi juuri ketterät käytännöt ja vahva kokemus tietohallinnosta ja -järjestelmistä takaa menestyksekkään toiminnan. Menestyäkseen organisaation tulee luoda IT- ja digitalisaatio strategia, joka on yhteneväinen yrityksen liiketoimintastrategian kanssa. Onnistunut IT- ja digitalisaatio-strategia luo organisaatioon dynaamisen prosessin, joka keskittyy IT:n suoritustason, arvon ja riskien tehokkaaseen hallintaan.

Kuinka voimme auttaa?

Autamme asiakkaitamme digitalisointihankkeissa ja teknologiavetoisten muutosprojektien toteuttamisessa. Varmistamme, että asiakkaamme toteuttavat muutokset tehokkaasti ja turvallisesti. Riippumattomana toimijana olemme asiakkaillemme vahva kumppani IT-palveluhankintojen suunnittelussa, toteuttamisessa ja kehittämisessä.

 

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö