close
Share with your friends

Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2018 / Energia-ala

Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2018 / Energia-ala

Energia-alan yritykset muita toimialoja edellä digitalisaation hyödyntämisessä.

Energia-alan yritykset muita toimialoja edellä digitalisaation hyödyntämisessä.

Vastaajamäärältään maailman suurin* tietohallintopäättäjien näkemyksiä kartoittava tutkimus, 2018 Harvey Nash/KPMG CIO Survey’n tämän vuotisten vastausten perusteella olemme koonneet yhteen energia-alan edustajien vastaukset. 

Energia-alalla, jossa vastaajina olivat öljy- ja kaasualan (69 vastaajaa) sekä sähkö- ja voimalaitossektorin (98 vastaajaa) tietohallintotoimialan vastaukset poikkesivat merkittävästi kaikkien muiden toimialojen vastauksiin verrattuna.

*Vuoden 2018 tutkimukseen vastasi lähes 4000 tietohallinto- ja teknologiajohtajaa 84 maasta. 

Öljy- ja kaasuala

Öljy- ja kaasualan yritykset ovat tarttuneet reippaasti digitaalisen vallankumouksen mahdollisuuksiin, ja yritysten IT-osastoilla on selvityksessä monenlaisia hankkeita toimintojen digitalisaation edistämiseksi.

Tutkimuksen keskeisten havaintojen mukaan:

  • Uuden sukupolven teknologioista toimialalla on investoitu kaikista todennäköisimmin esineiden internetiin ja ohjelmistorobotiikkaan. 
  • Innovatiivinen ja kokeilunhaluinen kulttuuri nähdään yhtenä digistrategian kriittisenä menestystekijänä; 87 % vastaajista pitää tätä erittäin tai melko tärkeänä.
  • Digitaalinen muutos on kuitenkin edelleen myös haaste toimialan yrityksille. Koko toimiala voisi hyötyä nykyistä aggressiivisemmasta digistrategiasta, joka kattaa koko arvoketjun tutkimuksesta tuotantoon, jalostukseen ja vähittäismyyntiin. Digitaalisten ratkaisujen avulla voidaan parantaa niin toiminnan kuin päätöksenteon tehokkuutta ja edistää päivittäistoimintojen sujuvuutta. Jotta nämä tavoitteet voidaan saavuttaa, tulisi erilaisten digiratkaisujen pilotointiin ja käyttöönottoon investoida entistä enemmän.

Kooste öljy- ja kaasusektorin tietohallintopäättäjien vastauksista (pdf).

Sähkö- ja voimalaitokset

Sähkö- ja voimalaitosten tietohallintopäättäjät hakevat digiteknologioista vetoapua ennen kaikkea liiketoimintaprosessiensa tehokkuuden sekä asiakaskokemuksen parantamiseen.

Keskeiset havainnot:

  • Teknologia- ja turvallisuusriskien lisääntyessä on kyberturvallisuuden hallinta kriittistä sähkö- ja voimalaitosalan organisaatioille. Kyberturvallisuus onkin tietohallintopäättäjien prioriteettilistalla korkeammalla kuin millään muulla toimialalla.
  • Toimialalla on investoitu esineiden internetiin enemmän kuin millään muulla toimialalla.
  • Seuraava askel on löytää uusia ja innovatiivisia tapoja analysoida ja hyödyntää dataa tarkasti kohdennetun tarjonnan ja asiakaskokemuksen tehostamiseksi.

Tutustu sähkö- ja voimalaitosalan vastauksiin (pdf).

Lisätietoja

Janne Vesa
Head of IT Advisory
P: 020 760 3512

Annika Tanttinen
Head of CIO Advisory
P: 020 767 2032

E: etunimi.sukunimi@kpmg.fi