Yritysostoihin perustuva kasvu vaatii vahvaa näkemystä

Yritysostoihin perustuva kasvu vaatii vahvaa näkemystä

Miten add-onien kautta saadaan maksimaalinen hyöty?

1000
Kenneth Blomquist

Partner, Advisory

KPMG in Finland

Sähköposti

Pääomasijoittajien tavoittelema epäorgaaninen kasvu noudattelee usein samaa kaavaa: 

— Pääomasijoittaja ostaa platform-yhtiön, jonka pohjalle aletaan rakentaa add-onien kautta kokonaisuutta. Toisinaan add-on -sijoitusten määrä voi olla useita kymmeniä, jolloin yritysjohdon kyky hallita kokonaisuutta nopean kasvun ja muutoksen keskellä korostuu. 

— Peruspilariin lisätään suoria kilpailijoita ja muita kokonaisuutta tukevia yhtiöitä laajentumalla samalla uusille markkina-alueille yritysostojen kautta. Tässä vaiheessa voi kuitenkin tulla vastaan haasteita: olemme nähneet useita tapauksia, joissa pääomasijoittaja liian myöhäisessä vaiheessa miettii, mitä tulikaan ostettua. Mitä kauemmaksi kotimarkkinasta lähdetään ostoksille, sitä todennäköisemmin esimerkiksi yrityskulttuuri voi muodostua ongelmaksi ja vaikeuttaa yhteisen sävelen löytämistä myöhemmin.

Mikä olisi parempi tapa kasvattaa yhtiötä add-onien avulla?

Ostettavan yhtiön pitää sopia kokonaisuuteen ja täyttää vaatimukset. Strategian merkitystä ei voi korostaa liikaa. 

— Pitäisi miettiä ensin tavoitteet ja sitten vasta hankkia uusia yhtiöitä. Strategian avulla voidaan hakea kasvua uusien alueiden, toimialojen tai teknologioiden kautta. Usein yritysostolla saa laajennettua asiakaskuntaa, kasvatettua tuotantokapasiteettia, parantaa johtamista tai voidaan nopeasti hankkia organisaatioon uutta osaamista, kertoo Suomen KPMG:n Private Equity -ryhmää vetävä Kenneth Blomquist

— Kaikkea harvoin kuitenkin saa kerralla, ja pitää päättää, mikä on paras ratkaisu juuri kyseiseen tilanteeseen. Markkinoita pitää tarkkailla jatkuvasti ja olla tietoinen mitä kilpailijat tekevät. Tilanteet muuttuvat nopeasti ja yhtiö, joka ei ollut kaupan viime vuonna, voi tänä vuonna olla huutokaupan kohteena.

Hyvin hoidettu due diligence paljastaa riskit

Due diligence -tarkastuksessa voidaan selvittää ostokohteen sopivuus strategiaan ja todennäköisimmät riskin paikat. Rajat ylittävissä yrityskaupoissa suurimmat epäonnistumisen syyt liittyvät usein ylioptimistisiin synergia-arvioihin ja kasvuodotuksiin, mutta myös eroavaisuuksiin organisaatio- ja yrityskulttuureissa.  

— Due diligence -tarkastuksessa selvitämme perusteellisesti, millainen ostokohde on. Tämän pohjatyön avulla kykenemme arvioimaan kohdeyhtiön potentiaalia platform-yhtiön strategisesta näkökulmasta. Tyypillisesti kun merkittävästi isompi yhtiö ostaa pienemmän, ostavan yhtiön toimintamallit, käytännöt ja järjestelmät siirretään ostettuun yhtiöön, ja aiemmat järjestelmät ja toimintamallit lakkaavat olemasta. 

— Näin ei välttämättä tarvitsisi olla, vaan on täysin mahdollista poimia parhaat käytännöt molemmista yhtiöistä. Jotta näin voitaisiin toimia, tulee olla erittäin hyvä ymmärrys ostettavasta kohteesta. Luonnollisesti due diligence -tarkastuksen yhteydessä voidaan ottaa kantaa päällekkäisten toimintojen laajuuteen tai tunnistaa kokonaan uusia arvonluontimahdollisuuksia.

— Nämä uudet mahdollisuudet jäävät helposti vähälle huomiolle. Uuden yrityksen rooli nähdään usein liian suppeana ja yritysostoja on mietitty turhan konservatiivisesti, vaikka maailma ympärillä muuttuu.

Earn-outeissa parantamisen varaa

Usein ostettavan yrityksen johto halutaan mukaan omistajiksi add-on -kokonaisuuteen, jolloin vaihtoehdoksi tulee ns. earn-out, eli maksetaan osa kauppahinnasta myöhemmin yrityksen liikevaihdon ja kannattavuuden kehittyessä. Talouden korkeasuhdanteen aikana earn-outteja tullaan todennäköisesti näkemään paljon.

— On helppo perustella integroinnin laiminlyöntiä earn-outilla. Vedotaan siihen, että integraation jälkeen ei kyetä tuottamaan vertailukelpoista liikevaihtoa tai kannattavuuslaskelmaa vaikka usein laskentajärjestelmä mahdollistaisi tällaisen menettelyn pienellä lisätyöllä.

Integraation lykkääminen on kuitenkin yleensä väärin, sillä silloin ollaan tilanteessa, jossa pienen hyödyn saavuttamiseksi uhrataan suurempi hyöty. Kun earn-outteja rakennetaan oikein, niin olennaisin osin integroinnit on täysin mahdollista tehdä hallitusti ja nopeasti ilman turhaa viivettä. Mitä pidempi aika integraation aloittamiseen yrityskaupan jälkeen kuluu, sitä vaikeammaksi ja kalliimmaksi se yleensä muodostuu. 

KPMG:llä on laaja kansainvälinen verkosto ja vankkaa toimialakokemusta. Autamme ostokohteiden etsinnässä, due diligencessa, integroinnissa, exit-valmisteluissa ja tilintarkastuksessa.

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö