close
Share with your friends

Uusi työaikalaki – ehdotetut muutokset pähkinänkuoressa

Uusi työaikalaki – ehdotetut muutokset pähkinänkuoressa

Hallitus esittää uuden työaikalain säätämistä, joka sisältäisi merkittäviä muutoksia verrattuna nykyisin voimassa olevaan työaikalakiin. Lain soveltamisala laajenisi, mutta myös nykyistä suuremmat joustot sallittaisiin.

Johanna Uusitalo

Liikejuridiikan asiantuntija

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Työelämä ja sitä ympäröivä yhteiskunta ovat muuttuneet paljon nykyisin voimassa olevan työaikalain säätämisen jälkeen 1990-luvulla. Työsuhteiden moninaistuminen, uusien työnteon muotojen ilmaantuminen, tekniikan mahdollistamat ratkaisut sekä työn ja yksityiselämän yhteensovittamisen tarpeet ovat johtaneet tilanteeseen, joihin nykyinen työaikalaki ei kaikilta osin enää pysty vastaamaan. Uuden työaikalain tavoitteena on päivittää nykyinen työaikalaki 2020-luvulle ennakoiden niitä muutoksia, joihin työaikasääntelyn tulee vastata.

Lain soveltamisala laajenee

Merkittävimmät muutokset liittyvät lain soveltamisalaan, joka laajenee jonkin verran sekä työaikapankkijärjestelmän ulottamiseen myös järjestäytyneen työnantajakentän ulkopuolelle että uuden työaikamuodon, joustotyöajan säätämiseen.

Lain soveltamisala laajenisi siten, että nykyään työaikalain ulkopuolella oleva kotityö olisi jatkossa lain piirissä. Lisäksi lain soveltamisalan ulkopuolella olevilta johtajilta ja johtajiin rinnastettavilta edellytettäisiin nykyisten vaatimusten lisäksi, että heihin soveltuu nk. työaika-autonomian käsite eli että heidän työaikaansa ei määritellä ennalta eikä heidän työajan käyttöään valvota ja että he voivat itse päättää työajastaan. Pääsääntöisesti kiinteän toimipaikan ulkopuolella tehtävä työ, kuten esim. liikkuva myyntityö, jäisi lain ulkopuolelle jos palkkaus siinä määräytyy kokonaan tai lähes kokonaan suoriteperusteisesti.

Joustoja luvassa työajassa ja paikallisessa sopimisessa

Tällä hetkellä vain useisiin työehtosopimuksiin sisältyvä työ- ja vapaa-ajan yhteensovitusjärjestelmänä toimiva työaikapankki tulisi uuden työaikalain piiriin. Siten jatkossa myös työehtosopimusten ulkopuolella olevat sekä järjestäytymättömien työnantajien työntekijät voisivat sopia paikallisesti kyseisen järjestelmän käyttöönotosta. Lisäksi uusi työaikalaki toisi työpaikoille täysin uuden työaikamuodon, nk. joustotyöajan, jossa työntekijä voisi sopia työnantajansa kanssa siitä, että vähintään puolet työajasta on sellaista, jonka sijoittelusta ja työntekopaikasta työntekijä päättää itsenäisesti. Sekä työaikapankin että joustotyön mukaantulo työaikalain piiriin toisi merkittävästi lisää joustoja työaikaan ja mahdollistaisi nykyistä paremmin työn ja vapaa-ajan yhteensovittamisen.

Uuden työaikalain on suunniteltu tulevan voimaan 1.1.2020, joten sen mahdollisesti tuomiin muutoksiin on vielä hyvin aikaa valmistautua. Autamme mielellämme tässä järjestämällä koulutuksia ja neuvontaa sekä sopimusten laadintaa ja päivitystä.

Lisätiedot

Johanna Uusitalo

+358 20 7603 826

Aki Laitinen

+358 20 7603 590

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö