close
Share with your friends

Uudet innovaatiot ja osaava työvoima perheyritysten kasvun mahdollistajia

Teknologia kehittyy ja bisnesmallit ovat murroksessa.

Toimintaympäristö muuttuu arvaamattomasti. Teknologia kehittyy ja bisnesmallit ovat murroksessa. Miten perheyritykset sopeutuvat tähän muutokseen?

Lisätietoja

Kirsi Adamsson

Perhe- ja kasvuyritykset

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KPMG ja Euroopan Perheyritysten liitto (EFB) jäsenineen toteuttivat vuosittaisen Perheyritysbarometri -kyselytutkimuksen. Tutkimuksessa selvitettiin perheyritysten näkemyksiä liiketoiminnan haasteista ja kehitysmahdollisuuksista, myös kansainvälisin vertailuin.

Perheyritykset edelleen luottavaisia tulevaisuuteen

Kokonaisuutena eurooppalaisten perheyritysten luottamus tulevaisuuteen on pysynyt samana viime vuoteen verrattuna. Tutkimuksesta käy ilmi, että 73 prosenttia kyselyyn vastanneista perheyrityksistä (Suomessa lähes 70 prosenttia) uskoo liiketoimintansa myönteiseen kehittymiseen seuraavan kahden vuoden aikana ja 64 prosenttia (Suomessa 55 prosenttia) on kasvattanut liikevaihtoaan viimeisen vuoden aikana. Kiristynyt kilpailu ja osaavan työvoiman saatavuus huolestuttavat edelleenkin valtaosaa perheyrityksiä.

Uusilla tuotteilla uusille markkinoille

Perheyritysten keskeiset prioriteetit seuraavan kahden vuoden aikana ovat kannattavuuden parantaminen, kasvu ja investoinnit liiketoiminnan uudistamiseen. Kansainvälistä laajentumista lykätään. Tämän vuoden kyselyssä vain 36 prosenttia vastaajista ilmoitti kasvattaneensa toimintaansa ulkomaille, kun taas viime vuonna vastaava luku oli 44 prosenttia ja vuonna 2016 peräti 65 prosenttia. Lähes neljännes Euroopan perheyrityksistä aikoo kuitenkin monipuolistaa tuotteitaan sekä laajentaa liiketoimintaa uusille markkinoille. Suomalaiset perheyritykset sen sijaan hakevat kasvua muita varovaisemmin, keskittyen koti- ja lähimarkkinoihin.

Tulevaisuuden osaamistarpeet puhuttavat

Tutkimus nostaa esille myös sen, että perheyritykset tarvitsevat nyt erilaisia osaajia kuin eilen. Uutta johtamista, ajattelutapaa ja kyvykkyyttä tarvitaan muutoksen ajureiksi. Kolmasosa vastaajista harkitseekin ulkoisen toimitusjohtajan palkkaamista. Tutkimuksesta käy myös ilmi, että suomalaisissa perheyrityksissä vastuullisuus ja tietoturva ovat hyvin vahvasti johdon agendalla.

—   Suomalaiset perheyritykset ovat hyvin kasvuhakuisia ja toiminnassaan vastuullisia. Perheyrityksillä on usein pitkät perinteet, varallisuutta ja tyytyväisiä asiakkaita sekä intohimoa tekemiseen, mitkä takaavat erinomaiset lähtökohdat uuden rakentamiseen. Kasvun varmistamiseksi on innovoitava aiempaa huomattavasti nopeammin ja kilpailukykyä parannettava teknologiaa ja toimintatapoja kehittämällä. Tueksi tarvitaan selkeä kasvustrategia sekä rohkeita kokeiluja ja ennakkoluulotonta johtamista, toteaa Kirsi Adamsson KPMG:n perhe- ja kasvuyritysten palvelujohtaja.

—   Kasvu ja investoinnit ovat tutkimuksen mukaan perheyritysten agendalla tärkeimpiä asioita. Tämä kannattaa pitää mielessä, kun eduskuntavaalien jälkeen rakennetaan uutta hallitusohjelmaa seuraavalle neljälle vuodelle. Toimintaympäristön Suomessa pitää kannustaa suomalaista henkilöomistajaa investoimaan ja työllistämään, näin saamme kasvua. Ja yritysten kasvu taas tuo Suomeen talouskasvua, joka on edellytys sille, että meillä on hyvinvointia tulevaisuudessakin, kommentoi Perheyritysten liiton toimitusjohtaja Auli Hänninen.

Lue lisää tutkimuksesta kansainvälisiltä sivuiltamme.

Tutkimus toteutettiin seitsemättä kertaa verkkopohjaisella kyselyllä 26:ssa Euroopan maassa. Kyselyyn osallistui 1576 vastaajaa. Perheyritysbarometri toteutetaan kerran vuodessa.

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö