close
Share with your friends

Muutoksia yhteisöjen tuloverotukseen verovuodelle 2018

Muutoksia yhteisöjen tuloverotukseen verovuodelle 2018

Yhteisöjen tuloverotukseen on alkukesästä tullut voimaan eräitä muutoksia koskien lainsäädäntöä veronkannon, verotuksen toimittamisen ja eräiden seuraamusmaksujen uudistamiseksi (HE 97/2017). Lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.5.2018 ja niitä sovelletaan tuloverotuksessa verovuodelta 2018 toimitettavaan verotukseen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti 

Verotus päättyy verovelvolliskohtaisesti verotuspäätöksessä ilmoitettuna päivänä. 

— Verohallinto muodostaa verotuspäätöksen, kun verotus on toimitettu 

— Verotus päättyy useimmissa tapauksissa nykyistä aikaisemmin

— Viimeistään verotus päättyy kymmenen kuukauden kuluttua verovuoden päättymiskuukauden lopusta lukien

— Veronpalautuksen maksupäivä ja jäännösveron eräpäivä määräytyvät verotuksen verovelvolliskohtaisen päättymispäivän mukaisesti 

— Nämä ajankohdat sekä jäännösveron maksuohjeet ilmoitetaan verotuspäätöksessä 

Täydentävä verotuspäätös

Täydentävä verotuspäätös on uusi menettely tuloverotuksessa.

— Verohallinto tekee täydentävän verotuspäätöksen, jos yhteisö ilmoittaa oikaisuvaatimuksella verotukseen vaikuttavan uuden tiedon, kuten tulon vähennyksen tai muun tiedon, johon verotuspäätös ei ole perustunut

— Uusi tieto on sellainen, jota verovelvollinen ei ole säännönmukaista verotusta varten ilmoittanut

— Esimerkiksi myyntitulo, joka on aikaisemmin puuttunut sekä kirjanpidosta että veroilmoituksesta

— Uutta tietoa ei ole esimerkiksi verotuksen päättymisen jälkeen esitetty uusi perustelu tai muutettu vaatimus

— Menettelyssä ei ole kysymys muutoksenhakumenettelystä, vaan säännönmukaista verotusta täydentävästä menettelystä

— Verohallinto toimittaa verotuksen yhteisön ilmoittaman uuden tiedon osalta

Seuraamusmaksut yhtenäistyvät

Myöhästymismaksu on tuloverotuksessa uusi seuraamusmaksu.  

— Määrätään euromääräisenä ja yhden kerran verovuotta kohti 

— Määrätään verotuksen päättymiseen asti 

— Yhteisöille ja yhteisetuuksille myöhästymismaksun suuruus on 100 euroa 

— Verohallinto määrää myöhästymismaksun, jos 

yhteisö antaa ilmoituksen määräajan jälkeen (oma-aloitteisesti tai kehotuksesta), mutta ennen verotuksen päättymistä 

yhteisö täydentää oma-aloitteisesti jo antamaansa veroilmoitusta omaksi vahingokseen, kuitenkin ennen verotuksensa päättymistä 

 

Verohallinto määrää yhteisölle veronkorotuksen, jos ilmoitusvelvollisuus on laiminlyöty: 

— Veroilmoitus on jätetty antamatta ennen verotuksen päättymistä 

— Veroilmoitus tai muu vaadittu tieto tai selvitys on annettu puutteellisena tai virheellisenä eikä yhteisö ole oma-aloitteisesti korjannut virhettä ennen verotuksen päättymistä 

— Veronkorotus on yhteisölle aina vähintään 150 euroa 

— Vaikka verotettavaa tuloa ei lisättäisi tai prosenttiperustainen korotus olisi pienempi kuin 150 euroa 

 

Veronkorotus voi olla enintään 25 000 euroa näissä erityistilanteissa: 

— Siirtohinnoitteludokumentoinnin esittämisvelvollisuuden laiminlyönti 

— Maakohtaisen selvityksen esittämisvelvollisuuden laiminlyönti 

— Aiheeton vaatimus ulkomaille maksetun veron vähentämisestä 

Muutoksia valtuuttamiseen

Veroasioiden valtuutukset muuttuvat, kun Katso-palvelu asteittain poistuu käytöstä. Katso-palvelun tilalle Verohallinto ottaa käyttöön Suomi.fi-valtuudet. Valtuutuksia voi tehdä Suomi.fi:n Valtuudet-palvelussa 15.5.2018 alkaen, mutta valtuudet toimivat Verohallinnon asiointikanavissa vasta 1.11.2018 alkaen.

Lisätiedot

Ella Kunnas

+358 20 7603 173

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö