close
Share with your friends

KPMG Harvey Nash CIO Survey 2018 / TMT

KPMG Harvey Nash CIO Survey 2018 / TMT

TMT-toimialalla panostetaan muita enemmän uusiin tuotteisiin ja palveluihin, uusasiakashankintaan sekä olemassa oleviin asiakkaisiin.

Uudet tuotteet ja palvelut, uusasiakashankinta sekä olemassa olevat asiakkaat fokuksessa.

Vastaajamäärältään maailman suurimman* tietohallintopäättäjien näkemyksiä kartoittavan tutkimuksen, Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2018, tämänvuotisten vastausten perusteella olemme koonneet yhteen teknologia-, media- ja telekommunikaatioalojen (TMT) vastaukset.

TMT-toimialalla organisaatioiden tietohallintopäättäjät panostavat muita toimialoja enemmän uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämiseen, uusasiakashankintaan sekä olemassa olevista asiakkuuksista saatavan liikevaihdon kasvattamiseen. TMT-ala päihittää muut sektorit myös investoinneissa tekoälyyn, on demand -alustoihin sekä esineiden internetiin ja lisättyyn/virtuaalitodellisuuteen.

*Vuoden 2018 tutkimukseen vastasi lähes 4000 tietohallinto- ja teknologiajohtajaa 84 maasta. Hieman vajaa viidennes vastaajista edusti TMT-sektoria.

Teknologiayritykset panostavat kasvuun.

Teknologia-ala

Teknologiayritysten IT-päättäjät keskittyvät selkeästi kasvuun, eivät niinkään liiketoimintaprosessiensa tai operatiivisen tehokkuutensa kehittämiseen.

Tutustu teknologia-alan tuloksiin.

On demand -alustat ja tekoälyratkaisut mediayritysten investointien kärjessä.

Media-ala

Media-alalla yritykset painottavat digitaalisissa investoinneissaan uusia tuotteita ja palveluja, erityisesti investoimalla on demand -alustoihin ja tekoälyratkaisuihin. Toisaalta isona huolenaiheena on, miten digitaalisten kyvykkyyksistä saadaan tuottoa sijoitetulle pääomalle.

Tutustu media-alan tuloksiin.

Telealalla hyödynnetään digitaalista työvoimaa ja automaatiota.

Telekommunikaatio

Telealalla hallitukset peräänkuuluttavat tietohallintojohdolta kustannussäästöjä, uusien tuotteiden ja palvelujen kehittämistä sekä toimenpiteitä asiakaskokemuksen parantamiseksi. Telealalla on investoitu esineiden internetiin, tekoälyyn ja on demand -alustoihin enemmän kuin muilla sektoreilla. Marginaalien parantamiseksi telealan toimijat ovat hyödyntäneet digitaalista työvoimaa ja automaatiota paljon useammin kuin muut. 

Tutustu telealan tuloksiin.

Lisätietoja

Janne Vesa
Head of IT Advisory
P: 020 760 3512

Annika Tanttinen
Head of CIO Advisory
P: 020 767 2032

E: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

drone-in-the-sky

CIO Advisory & Teknologiset Innovaatiot

Teknologiset innovaatiot tarjoavat CIO:ille mahdollisuuden toimia muutoksen moottorina.