close
Share with your friends

Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2018 / Teollisuus

Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2018 / Teollisuus

Uusien teknologioiden ja digiratkaisujen suhteen teollisuudella on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Digitalisaation suhteen teollisuudella on vielä paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia.

Tietohallintopäättäjien näkemyksiä kartoittavan Harvey Nash/KPMG CIO Survey 2018* vastausten pohjalta ilmenee, että valmistavan teollisuuden ja autoteollisuuden IT-päättäjien näkemykset alan keskeisistä kysymyksistä poikkeavat monilta osin muihin toimialoihin verrattuna.

Muihin toimialoihin verrattuna ovat valmistavan teollisuuden ja autoalan yritykset olleet hitaita omaksumaan edistyneitä digistrategioita. Tämä ei tule yllätyksenä, sillä perinteisesti kyseisillä teollisuusaloilla yritykset ovat keskittyneet toimitusketjujen ja valmistusprosessien optimointiin ohjelmistorobotiikan avulla.

Digitalisaatio muuttaa yritysten liiketoimintaa kuitenkin väistämättä, ja uusien digiteknologioiden aikaisilla omaksujilla on kilpailuetu; näin on etenkin niillä yrityksillä, jotka tuotteissaan ja tuotannossaan jo hyödyntävät tällä hetkellä saatavilla olevia sensoriteknologioita.

Useat KPMG:n asiakkaat ovat jo aloittamassa testaukset siitä, kuinka kerätä ja hyödyntää tehdaslaitteiden ja tuotteiden IoT-sensoreiden kautta saatavaa dataa saadakseen uusia näkökulmia liiketoimintojensa optimointimahdollisuuksiin.

Nyt julkaistun selvityksen mukaan vain kolmasosa valmistavan teollisuuden ja autoteollisuuden tietohallintojohtajista uskoo oman organisaationsa ymmärtävän, millaiset vaikutukset tämän kaltaisella digitalisoinnilla on. Mikäli yritykset eivät ryhdy arvioimaan uusien teknologioiden merkitystä ja hyötyjä, voi ymmärryksen puute pahimmillaan vahingoittaa näitä toimialoja. 

Katso kooste teollisuustoimialan tietohallintojohtajien vastauksista.

*Kyseessä on vastaajamäärältään maailman suurin tietohallintopäättäjien näkemyksiä kartoittava selvitys, johon osallistui vuonna 2018 lähes 4000 tietohallinto- ja teknologiajohtajaa 84 maasta; heistä teollisuusyritysten edustajien osuus oli liki 10 %. 

Lisätietoja

Janne Vesa
Head of IT Advisory
P: 020 760 3512

Annika Tanttinen
Head of CIO Advisory
P: 020 767 2032

E: etunimi.sukunimi@kpmg.fi