EU-tavarakaupan alv-säännöt muuttuvat & alennettu verokanta sähköisille julkaisuille

EU-tavarakaupan alv-säännöt muuttuvat

EU-maiden valtiovarainministerien Ecofin-neuvosto saavutti 2.10.2018 pidetyssä kokouksessa yhteisymmärryksen merkittävistä arvonlisäverotusta koskevista muutoksista koskien EU-tavarakaupan alv-käsittelyä sekä sähköisten julkaisujen alennettua verokantaa.

1000

EU-tavarakaupan alv-sääntöjen muutokset

EU-maiden talous- ja valtiovarainministerit sopivat lyhyen aikavälin parannuksista (quick fix) EU:n nykyiseen alv-järjestelmään ennen ns. lopullisen alv-järjestelmän käyttöönottoa. Parannuksilla on tarkoitus ratkaista nykyisen alv-järjestelmän aiheuttamia käytännön ongelmia liittyen EU-maiden väliseen tavarakauppaan.

Tiivistettynä lyhyen aikavälin parannukset ovat seuraavat.

1. Call-off varastot: call-off varastolla tarkoitetaan ostajan tiloissa olevaa varastoa, josta tavaroita toimitetaan yksinomaan tälle yhdelle ostajalle. Jo nykyisin suuri osa EU:n jäsenvaltioista (esim. Suomi) katsoo, ettei tällainen varasto yksinomaan aiheuta alv-rekisteröintivelvollisuutta myyjälle ko. jäsenvaltiossa, mutta huojennus ei ole pakollinen ja sen soveltamisedellytykset vaihtelevat maittain. Jatkossa tämä huojennus ja sen tarkat edellytykset on tarkoitus lisätä direktiiviin ja sitä kautta voimaan kaikissa EU-maissa.

2. Tavaroiden ketjukauppa: alv-terminologiassa ketjukaupalla tarkoitetaan yleensä tilanteita, joissa tavara myydään useampaan kertaan samassa toimitusketjussa. Ketjukaupan tilanteet muuttuvat usein haastaviksi silloin, kun niihin liittyy (yksi) tavaran kuljetus jäsenvaltiosta toiseen, mutta kaksi tai useampia myyntejä. Jatkossa lainsäädännössä tullaan tarkemmin säätämään se, mikä myynti toimitusketjussa tulee katsoa verottomaksi yhteisömyynniksi.

3. Yhteisömyynnin näyttövaatimukset: jatkossa EU-maissa on yhteiset säännöt koskien tarvittavaa dokumentaatiota yhteisömyynnin edellytysten todistamiseksi. Huomattava on, että nämä yksityiskohtaiset säännöt säädetään EU-asetuksen tasolla, joka on jäsenvaltioissa suoraan sovellettavaa oikeutta.

4. Voimassa oleva alv-tunniste yhteisömyynnin verottomuuden ehdottomana edellytyksenä: alv-tunnistetta on tähänkin asti edellytetty muun muassa ilmoitusvelvollisuuden täyttämiseksi, mutta eräissä tapauksissa on voitu hyväksyä muukin selvitys ostajan asemasta elinkeinonharjoittajana.

Näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2020.

Yritysten on syytä varautua uudistukseen hyvissä ajoin. Erityisen tärkeää on varmistaa tavaroiden ketjukauppaa koskevien alv-periaatteiden hallinta ja niiden toimivuus ERP-järjestelmissä sekä yhteisömyynteihin liittyvät uudet dokumentointivaatimukset.

Sähköisten julkaisujen alennettu alv-kanta

Valtiovarainministerit pääsivät myös yhteisymmärrykseen mahdollisuudesta säätää sähköisille julkaisuille alennettu verokanta. Tähän asti sähköiset julkaisut eivät ole rinnastuneet fyysiseen kirjaan tai sanomalehteen, vaan niihin on sovellettu yleistä verokantaa. Jatkossa jäsenvaltioille annetaan mahdollisuus soveltaa myös sähköisiin julkaisuihin alennettua verokantaa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo kommentoi päätöstä tuoreeltaan ja hänen mukaansa Suomi tulee hyödyntämään mahdollisuuden alennetun verokannan soveltamiseksi. Muutos tulee voimaan viimeistään vuonna 2020, mutta Orpon mukaan valtiovarainministeriö on jo aloittanut muutoksen valmistelun tavoitteena saada se voimaan jo vuonna 2019.

 

Lisätiedot

Mika Kallio p. 020 760 3375

Heikki Leppänen p. 020 760 3831

Marko Ojala p. 020 760 3341

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö