close
Share with your friends

Onnistunut kansainvälistyminen – velvoitteita vai mahdollisuuksia?

Onnistunut kansainvälistyminen

Kansainvälisten markkinoiden kasvu on tuonut erityisesti pienille ja keskisuurille yrityksille runsaasti uusia liiketoimintamahdollisuuksia, mutta samalla se edellyttää yrityksiltä entistä parempaa tietoisuutta niin kotimaisesta kuin ulkomaisesta sääntelystä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

PK-yritysten kansainvälisessä liiketoiminnassa on usein kyse esimerkiksi tavaran tai palvelun myynnistä Ruotsiin, kokoonpanotoimituksesta saksalaiselle tehtaalle tai telakalle taikka esimerkiksi työntekijän lähettämisestä Kiinaan. Myös myyntimiehen palkkaaminen ulkomaille on tyypillinen askel kansainvälistymisessä, mistä kuitenkin seuraa paikallisia vero- ja työoikeudellisia velvoitteita. Yhä useampi yritys perustaa lisäksi tytäryhtiöitä ulkomaille, lähemmäksi paikallisia asiakkaita. Kansainvälinen toimintakenttä tuo mukanaan paitsi uusia mahdollisuuksia, myös velvoitteita ja riskejä.

Kansainvälistyminen vaatii aikaa ja vaivaa

Velvoitteet, joita yritykset maailmalla kohtaavat, liittyvät esimerkiksi tilaajan selvitysvelvollisuuteen, rahanpesun ehkäisyyn tai työaika- ja minimipalkkasääntelyyn. Edellä mainitut työehtoja koskevat sääntelyt koskevat vastaavasti ulkomaista työvoimaa ja usein kysymyksiä herättävätkin päivärahakäytännöt, niin sanotun kuuden kuukauden säännön soveltaminen, 183 työskentelypäivän laskeminen ja verovelvoitteiden alkamisajankohta. Yhä useammin yrityksille tulee yllätyksenä tilaajan mahdollinen vastuu alihankkijan verovelvoitteista ja muuttuneet tuonti- sekä vientimuodollisuudet. On myös hyvä muistaa Norja EU:n tullialueen ulkopuolisena maana, mistä syystä Norjan tulli- ja arvonlisäveroraportointimuodollisuuksiin tulee kiinnittää erityistä huomiota. Oman mielenkiintoisen kokonaisuuden muodostavat teollis- ja tekijänoikeuksien siirtoon ja käyttöön liittyvät kysymykset osana kansainvälistä liiketoimintaa. Yrityksen tulisi vähintään varmistaa IPR-oikeuksiensa riittävä suojaus.

Hyvä etukäteissuunnittelu avainasemassa

Toiminnan moniulotteisuus korostuu myös meidän päivittäisessä työssämme asiakkaiden kansainvälisissä projekteissa. Sopimusneuvottelut, kansainvälistymisstrategia, rahoituskysymykset, siirtohinnoitteluvaatimukset sekä paikallisten vero- ja työoikeudellisten velvoitteiden vaikutukset ovat usein kysymyksiä, jotka liittyvä kiinteästi toisiinsa eikä niiden yksittäinen ratkominen riitä onnistuneen kokonaisuuden aikaansaamiseksi. Sen lisäksi, että ymmärretään, mihin sopimus yrityksen sitoo, on huomioitava, miten myynnin käsittely kotimaan ja ulkomaan arvonlisäverotuksessa raportoidaan, mikä on oikea katetaso ja dokumentointi rajat ylittävässä liiketoiminnassa tai muodostaako pelkkä projektitoimitus yritykselle niin sanotun kiinteän toimipaikan verotuksessa. Tämän jälkeen voidaankin pohtia, olisiko tällaiset ulkomaiset verovelvoitteet voitu välttää etukäteissuunnittelulla tai olisiko kuluja voinut vyöryttää sopimusperusteisesti ostajan vastattavaksi? Rajat ylittävässä liiketoiminnassa on kyse moniulotteisesta kokonaisuudesta, jossa korostuu hyvä etukäteissuunnittelu. Tämä edellyttää yrityksessä niin ostopuolen, projektipäälliköiden, henkilöstövastaavan kuin taloushallinnonkin oikea-aikaista tiedonkulkua.

Kun maailma muuttuu, myös toimintatavat muuttuvat

Maailmassa,jossa eri maiden viranomaiset vaihtavat oma-aloitteisesti tietoja, ei kilpailuetua enää saavuteta välttelemällä kohdemaan vero- ja juridisia velvoitteita, vaan ennakoimalla ja selvittämällä nämä etukäteen sekä suunnittelemalla liiketoimintamalli kuhunkin tilanteeseen sopivimmaksi. Näin vältetään ennakoimattomat lisälaskut laiminlyönneistä ja toimintaa voidaan alusta alkaen rakentaa pitkäjänteisesti sekä kiinnittäen huomiota muun muassa oikean yhtiömuodon valintaan, kestäviin sopimusehtoihin, tulojen oikea-aikaiseen allokointiin, joustavan rahoituksen sekä omien työntekijöiden vero- ja lakivelvoitteiden selvittämiseen. Enää ei siis pärjätä pelkällä turistiviisumilla ja ”näin on aina tehty” -mentaliteetilla.

Ne yritykset, jotka kykenevät ennakolta huomioimaan paikalliset velvoitteet, hinnoittelemaan omat mahdolliset lisäkustannukset omiin sopimuksiinsa ja lisäksi huomioimaan mahdollisuudet, pystyvät luomaan parhaiten pitkäjänteisen kansainvälistymisstrategian ja hyödyntämään globaaleja toimialansa trendejä.

Miten KPMG voi auttaa?

Muun muassa näiden asioiden parissa me palvelemme asiakkaitamme kansainväliseen liiketoimintaan liittyvissä kysymyksissä yhdessä jäsenverkostomme asiantuntijoiden kanssa yli 150:stä eri maasta.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Jaakko Niskala
P. 020 760 3296
S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö