close
Share with your friends

Yhdistykset ja säätiöt verosäännösmuutosten ja paineiden keskiössä 2019

Yhdistykset ja säätiöt verosäännösmuutosten keskiössä

Tulolähdejaon muuttamista koskeva hallituksen esitys annetaan kesälomien jälkeen.

Lisätietoja

Ari Engblom

Head of Legal Services

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Luonnoksen perusteella seuraavat asiat ovat keskiössä heti syksyn pohdinnoissa.

  • Laajaa kiinteistöliiketoimintaa käsiteltäisiin vastedes elinkeinotoimintana. Elinkeinotoiminta on yleishyödyllisille yhteisöille aina veronalaista.
  • Arvioitavaksi tulee, voidaanko toiminta käsitellä tuloverotettavana toimintana vai siirtykö se elinkeinotoiminnaksi ja mitä suunnittelutoimenpiteitä asiaan liittyen on käytettävissä.
  • Kun kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraustoiminta on monelle yhdistykselle ja säätiölle keskeinen varainhankintakeino, tulee arvioitavaksi, voiko laaja elinkeinotoiminta vaarantaa yleishyödyllisyyden.
  • Yhdistyksille ja säätiöille olisi muutoin jäämässä voimaan tulolähdejako toisin kuin osakeyhtiöillä, joilla olisi vain elinkeinotoiminnan tulolähde.

Korkovähennysrajoituksia koskeva hallituksen esitys annetaan heinäkuussa. Esitys liittyy ns. ATAD-direktiivin Suomea velvoittavaan voimaansaattamiseen.

  • Korkojen vähennysoikeutta rajoitetaan riippumatta siitä, mikä on tulolähdejakoa koskevan lainsäädännön lopullinen sisältö.
  • Muutos kohdistuu erityisesti laajaa kiinteistöjen ja huoneistojen vuokraustoimintaa harjoittaviin yhteisöihin, jos ne eivät ole yleishyödyllisiä tai niiden toiminta katsottaisiin edellä kuvatusti elinkeinotoiminnaksi.
  • Hallituksen esitys tullee muuttumaan olennaisesti sen aiemmasta luonnoksesta, mutta arvioinnin kohteeksi tulevat mm. lähipiirikorot ja ulkoiset korot sekä myös koron käsite.

Arvopaperisijoitusten tuloverokohteluun on muutoshankkeita ja –paineita, mitkä heijastuvat yhdistyksiin ja säätiöihin.

  • Erilaisten sijoitustuotteiden verokohtelua arvioinut työryhmä ehdottaa mm. kapitalisaatiosopimuksista tehtyjen nostojen verokohteluun muutosta siten, että nostoissa olisi aina sekä tuotto- että pääomaosuus. Kun aiemmin on nostettu ensin sijoitettu pääoma, aikaistuisi tuoton verotus, jos yleishyödyllisyys-asemaa ei ole.
  • Vireillä on hanke kommandiittiyhtiöihin tehtyjen pääomasijoitusten tuottojen verovapaudesta yleishyödyllisille yhteisöille. Nyt ne ovat laajasti verollisia elinkeinotoiminnan tulolähteen tuottoina.
  • Julkisuudessa käy vilkkaana keskustelu siitä, että yleishyödyllisten yhteisöjen arvopaperisijoitusten tuottoja tulisi verottaa kuten muidenkin verovelvollisten. 

Vilkas syksy on siis odotettavissa yleishyödyllisissä yhteisöissä, yhdistyksissä ja säätiöissä.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö