close
Share with your friends
CIO Survey

KPMG CIO Survey 2018 / Cyber

KPMG CIO Survey 2018 / Cyber

Tiedon yksityisyys ja tietoturva ovat tärkeämpiä kuin koskaan aiemmin

Yritykset hallituksiaan myöden ymmärtävät tarpeen kasvattaa investointejaan tiedon ja yksityisyyden suojaamiseen muun muassa täyttääkseen EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) vaatimukset ja välttääkseen tietovuodot, selviää Harvey Nash/KPMG CIO Survey -tutkimuksesta. 

Tietoverkkorikollisuuden uhka on kasvanut ennätyksellisen suureksi

Tietoturvallisuutta kehityshankkeissa ja strategioissa priorisoivien vastaajien osuus on kasvanut lähes neljänneksellä edelliseen vuoteen verrattuna, sillä tietoverkkorikollisuuden uhka on kasvanut ennätyksellisen suureksi. Myös tietoisuus tietoverkkorikollisuudesta on lisääntynyt. Tietohallintojohtajia pyydetään jatkuvasti muun muassa seuraamaan korkean profiilin tietoturvaloukkauksia sekä varmistamaan asiakasdatan vastuullinen käyttö koko organisaatiossa.
 

Toinen nopeasti kasvava IT-prioriteetti yritysten hallituksille on operatiivisten riskien ja vaatimustenmukaisuuden hallinta (noussut 12 % edellisvuodesta). Sekä sääntelijät että kuluttajat ovat enenevissä määrin vaativampia henkilökohtaisen datan käytön suhteen. Yritysten hallitukset ovat lisänneet valvontaa sekä vaativat tehostettua tietoturvaraportointia ja datan oikeellisuutta.

Jopa kolmannes vastaajista (33 %) kertoi yrityksensä olleen kyberhyökkäyksen kohteena viimeisen kahden vuoden aikana.

Tietoturvallisuutta kehitetään niin yritysten sisällä kuin lainsäädännön kautta, esimerkiksi GDPR:n avulla. Suurin osa IT-päättäjistä (77 %) on huolissaan järjestäytyneestä kyberrikollisuudesta, ja vain viidennes (22 %) vastanneista kertoi olevansa varautunut kyberhyökkäyksiin. Jopa kolmannes vastaajista (33 %) kertoi yrityksensä olleen kyberhyökkäyksen kohteena viimeisen kahden vuoden aikana.
 

”On totta, että tyypillisesti kyberhyökkäyksen sattuessa tapahtuu jotain sellaista, johon ei ole varauduttu etukäteen. Tällöin ennalta laaditut suunnitelmat toimivat harvoin sellaisinaan. Ne auttavat kuitenkin sopeutumaan tilanteeseen ja toimimaan oikein nopeammin, kommentoi Mika Laaksonen, Head of Cyber Security Services Suomen KPMG:ltä.

Yritysten tasapainoteltava hyvän asiakaskokemuksen ja tietoturvallisuuden välillä

Menestyneimmät yritykset ovat onnistuneet perustamaan liiketoimintansa asiakkaidensa tarpeiden ympärille ja korostavat hyvää asiakaskokemusta. Selvityksen mukaan asiakaskeskeiset yritykset ovatkin 38 % todennäköisemmin kannattavampia kuin kilpailijansa. Asiakkaan on oltava digistrategian keskiössä, jotta yritys pysyisi kilpailukykyisenä ja tuottavana.


Yritykset tasapainottelevat asiakasdatan hyödyntämisen ja hyvän asiakaskokemuksen sekä yksityisyyden ja tietoturvallisuuden tarpeiden välillä. IT-päättäjien on kiinnitettävä erityistä huomiota datan luotettavuuteen ja suojaamiseen. Halu käyttää ja suojella dataa on johtanut osaamispulaan, ja esimerkiksi turvallisuuteen ja varautumiseen liittyvien taitojen tarve on kasvanut 25 % vuosittain. Nykypäivän IT-päättäjien haasteena onkin tuottaa informatiivista, asiakaskeskeistä dataa riskialttiissa ympäristössä.

Tutkimuksen taustaa

Vuoden 2018 Harvey Nash/KPMG CIO Survey on vastaajamäärältään maailman suurin tietohallintopäättäjille  suunnattu kyselytutkimus. Tutkimus toteutettiin tänä vuonna 20:ttä kertaa, ja siihen vastasi lähes 4000 tietohallinto- ja teknologiajohtajaa 84 maasta.Verkkosivuilla lisätietoa tutkimuksesta ja mahdollisuus tilata kaikki tulokset: www.hnkpmgciosurvey.com

Ota yhteyttä

Mika Laaksonen

Head of Cyber Security Services

+358 20 760 3337

etunimi.sukunimi@kpmg.fi