close
Share with your friends

Harkitsetko listautumista?

Sinulle, joka harkitset listautumista

Lue jutusta, miten listautumiseen voi varautua ja mitä kannattaa kysyä itseltään ennen tärkeää päätöstä.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Alkuvuonna on nähty paljon listautumisia ja saamme kyselyitä edelleen. 

─ Vaikka listautuminen tuo positiivista näkyvyyttä yhtiölle ja toimii usein laatuleimana asiakkaille ja toimittajille, on hyvä muistaa, että listautuminen tuo mukanaan myös jäykkiä prosesseja ja dokumentointivaatimuksia, jotka yllättävät monen kasvuyrityksen. Siksi pitää tietää, mitä listautumisella tavoittelee, kertoo Tuulia Nilsson Suomen KPMG:n Transaction Services -tiimistä. 

Ota huomioon ainakin nämä asiat, jos harkitset listautumista

1. Aikataulu

Prosessille on hyvä varata aikaa jopa vuosi, vaikka olemme avustaneet myös huomattavasti nopeammalla aikataululla toteutetuissa listautumisprojekteissa. Hyvä varautuminen vähentää muutoksen mukanaan tuomaa kuormitusta henkilöstölle ja tuo varmuutta siihen, että uudet prosessit ovat toimivia ja räätälöityjä listautuvalle yhtiölle.

2. Osaavat kumppanit

Kokeneet neuvonantajat auttavat tekemään listautumisprosessista mahdollisimman sujuvan ja välttämään ilmeiset karikot. On myös tärkeää, että yhtiön ydinjoukon ja neuvonantajien henkilökohtaiset kemiat kohtaavat, sillä ennemmin tai myöhemmin prosessin aikana on todennäköisesti tiedossa pidempiä työpäiviä. 

3. Resurssit taloushallinnossa ja viestinnässä

Onko yrityksessä osaamista formaaliin pörssitiedottamiseen, ja prosessit viestinnän toimivuuden varmistamiseksi? Miten varmistutaan esimerkiksi siitä, että sijoittajilla on yhtä aikaa samat tiedot ja että sisäpiiritiedon käsittelyyn liittyviä sääntöjä noudatetaan? Taloushallinnon puolestaan pitää pystyä tuottamaan laadukasta ja kattavaa taloudellista tietoa nykytilasta sekä ajantasaisista ennusteista, jotta mahdollinen tulosvaroitus voidaan antaa.

4. Hallituksen rooli ja kokoonpano

Pörssiyhtiössä hallituksen rooli korostuu. Hallitustyön sujuvoittamiseksi on hyvä huolehtia, että hallituksesta ja yhtiön avainhenkilöistä löytyy aiempaa kokemusta pörssiyhtiöstä. Lisäksi tulee huomioida hallitukseen mahdollisesti tarvittavat muutokset riippumattomuusvaatimusten kattamiseksi.

5. Sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen formalisointi

Listayhtiöltä odotetaan kattavia ja säännöllisiä sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja sisäisen tarkastuksen toimenpiteitä, joilla varmistetaan yhtiön toiminnan tehokkuus ja luotettavuus. Ei-julkisissa yhtiöissä on usein olemassa tiettyjä toimintaperiaatteita näihin liittyen, mutta näiden toimivuutta ei ole kattavasti arvioitu, eikä toimintaa säännönmukaistettu. 

Selvitä, oletko valmis

Olemme KPMG:llä avustaneet hyvin erilaisista lähtökohdista tulevia, eri syistä listautumista harkitsevia yhtiöitä. Teemme esimerkiksi IPO readiness -selvityksiä, jonka tuloksena annettavat suositukset toimivat hyvänä työkaluna yhtiön kehittämisessä, ja jonka tuloksista menee listautumisen lähestyessä tieto myös FIVA:lle ja pörssiin. Selvityksessä käydään läpi yhtiön laadullisia listautumisedellytyksiä kuten hallintoa, sisäistä kontrolliympäristöä, raportointia, ennustamista sekä resurssien riittävyyttä. Selvityksen tuloksena on konkreettinen lista siitä, mitkä asiat vaativat toimenpiteitä ennen listautumista.

─ IPO readiness -selvitykset on koettu hyödyllisesti erityisesti tilanteissa, joissa kasvuyhtiön rakenteet eivät ole kehittyneet käsi kädessä tuloksen kanssa, mutta myös vakiintuneimmissa yhtiöissä on yleensä kehittämisen varaa suhteessa pörssiyhtiönä toimimisen vaatimuksiin.

Lisätiedot

Tuulia Nilsson

+358 20 7603 023

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö