close
Share with your friends

Suomi ei ole maailman turvallisin maa kaikille

Suomi ei ole maailman turvallisin maa kaikille

Turvallisuus ja turvattomuutta aiheuttavat asiat eivät jakaudu tasaisesti eri väestöryhmien ja sukupuolten välillä.

Minna Tuominen-Thuesen

Advisory Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Mitkä tekijät luovat tasa-arvoista ja yhdenvertaista yhteiskuntaa? Millaisia turvallisuusuhkia ja riskejä eri sukupuolet ja väestöryhmät kohtaavat yhteiskunnassamme? Miten viranomaiset voisivat parantaa koettua turvallisuutta? 

Näihin kysymyksiin vastaava turvallisuuden tasa-arvo-ja yhdenvertaisuusselvitys antaa lähtökohdan viranomaistyön kehittämiselle turvallisuuden parantamiseksi. Se sisältää ehdotukset sisäisen turvallisuuden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämisen painopisteistä ja toimenpiteistä.

Selvityksestä käy ilmi muun muassa, että

  • Turvallisuus ja turvattomuutta aiheuttavat asiat jakautuvat epätasaisesti eri väestöryhmien ja sukupuolten välille. 
  • Turvallisuusuhat kasautuvat haavoittuvimmassa asemassa oleville väestöryhmille, kuten maahanmuuttajille, vammaisille ja heikossa sosioekonomisessa asemassa oleville.
  • Väkivalta, vihapuhe ja syrjintä uhkaavat vakavasti turvallisuuden yhdenvertaisuutta.
  • Yhtenä havaintona väkivallan ilmenemisestä selvityksessä todetaan, että Suomessa naiset kohtaavat lähisuhdeväkivaltaa EU-maista toiseksi eniten.

Lataa raportti Onko Suomi maailman turvallisin maa kaikille? Turvallisuuden toteutuminen eri sukupuolten ja väestöryhmien kannalta.

Selvityksen taustaa

Selvityksen aineisto kerättiin kirjallisista tietolähteistä, sisäisen turvallisuuden sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden asiantuntijoille ja päätöksentekijöille kohdennetusta sähköisestä kyselystä sekä asiantuntijoiden ja johtavien viranhaltijoiden haastatteluista. Selvitysaineistoa tarkasteltiin rikollisuuden, turvallisuuden tunteen sekä onnettomuuksien, tulipalojen ja tapaturmien näkökulmista.

Selvitys on osa Naisjärjestöjen Keskusliiton ja tasa-arvoasiain neuvottelukunnan 100 tasa-arvotekoa -hanketta ja liittyy sisäisen turvallisuuden strategian toimeenpanoon. Selvityksen toteuttivat sisäministeriön toimeksiannosta KPMG Oy Ab ja World of Management Oy.

Lisätiedot

Jussi Nikander

+358 20 7603 878

Eeva Juntunen

+358 20 7603 763

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö