close
Share with your friends

Yritysvastuu osaksi kaikkea liiketoimintaa

Yritysvastuu osaksi kaikkea liiketoimintaa

Yritysvastuun toteutuminen edellyttää sen integroimista liiketoimintastrategiaan ja -prosesseihin.

Tomas Otterström

Advisory Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Vastuullisuus on liiketoimintaa

Integrointityössä on kyse siitä, että vastuullisuudella on sen taloudellista merkitystä vastaava asema, tavoitteet, johtaminen ja seuranta. Vastuullisuuden integrointi strategiaan tapahtuu huomioimalla vastuullisuus jokaisessa vaiheessa muiden huomioitavien näkökohtien tavoin. Kun katsomme toimintaympäristöä muokkaavia megatrendejä huomaamme, että aika monella niistä on vahva vastuullisuuskytkentä.

Vastuullisuus on liiketoimintaa. Maineen menetys on ilmaistavissa rahassa aivan kuten lakivelvoitteen hoitamatta jättäminen tai riskin hallintatoimenpide. Esimerkiksi vastuullisuusriskit voivat vaikuttaa liikevaihtoon, operatiivisiin kustannuksiin, investointitarpeisiin, velvoitteisiin, pääoman hankintakustannuksiin tai pörssikurssiin. Hankintaketjun osalta puolestaan vastuullisuudesta on tullut yhä tärkeämpi hankinnan kriteeri. 

— Uskon, että tulemme näkemään enemmän kiinnostusta vastuullisuuteen yritysten hallituksissa, etenkin pörssi- ja muissa PIE-yhtiöissä, muun kuin taloudellisen tiedon raportoinnin velvoitteen seurauksena, arvioi Suomen ja Ruotsin KPMG:n vastuullisuuspalveluita johtava Tomas Otterström.

Yritysvastuu osaksi liiketoiminnan prosesseja

Jotta yritysvastuusta tulisi arkipäivää muillekin kuin yritysvastuun ammattilaisille, tarvitaan muutosta monella eri osa-alueella: yritysjohdon osallistumista, vastuullisuuden mahdollistava yrityskulttuuri, riittävät resurssit, järjestelmätukea, yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa ja koulutusta.

Vastuullisuudesta on puhuttava johtohenkilöiden omalla kielellä, sisällytettävä vastuullisuus heidän prosesseihinsa ja analysoitava vastuullisuutta tavalla, joka on asiakkaalle ymmärrettävä. 

Vastuullisuuden integrointi liiketoimintastrategiaan ja liiketoimintaprosesseihin on tärkeää ja mielenkiintoista, ja KPMG tukee mielellään asiakkaitaan tässä työssä. 

Vastuullisuuden integrointi meillä KPMG:llä näkyy asiakkaalle esimerkiksi palveluntarjonnassa. Sisällytämme vastuullisuuspalveluitamme niihin palveluihin, joita tarjoamme asiakkaiden liiketoimintaprosessien kehittämiseksi, esimerkiksi riskienhallintaprosessin, yritysjärjestelyprosessin, uudelle markkinalle etabloitumisprosessin, verokäytäntöjen, hankintaprosessin, sisäisen tarkastuksen prosessin, sijoittajasuhdeprosessin ja talousraportointiprosessin.

Mistä lähteä liikkeelle?

Voit huomioida vastuullisuusnäkökohtia usealla eri osa-alueella. 
 
Esimerkkejä:
  • linkitä liiketoimintastrategia ja vastuullisuusagenda
  • tee vastuullisuustavoitteista myös muita kuin yrityksen vastuullisuusammattilaisia koskettavia
  • huomioi vastuullisuusnäkökohtia yrityskaupoissa tai uudelle markkinalle etabloitumisessa 
  • selvitä vastuullisuuden suorituskyvyn vaikutus pääoman hankintakustannuksiin sijoittajien ja lainoittajien ESG-odotusten myötä 

KPMG:n vastuullisuuspalvelut

Vastuullisuuspalveluidemme avaintiimiin Pohjoismaissa kuuluu yli 30 ammattilaista. Tämän lisäksi useat kollegamme osallistuvat vastuullisuustoimeksiantoihin erityisosaamisellaan. Kaikkiaan KPMG-verkostossa on yli 500 yritysvastuun ja vastuullisen sijoittamisen osaajaa ja tiimejä yli 60 maassa.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö