close
Share with your friends

Taloudellinen mallinnus ja kansainvälinen kokemus tukevat päätöksentekoa

Investointien arviointi on avainasemassa

Kaupungistuminen ja alueellisen kilpailukyvyn kasvattaminen luovat kuntien ja kaupunkien infrastruktuuriin investointipaineita, joiden ratkaisemiseksi on löydettävä erilaisia toteutus- ja rahoitusmalleja. Lisäksi investointien keskinäinen vertailu eri näkökulmista on tärkeää, jotta kaupungille päätyvät toteutettavaksi kaikkein kriittisimmät ja hyödyllisimmät hankkeet.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Julkisten palveluiden tuottaminen, kuten hyvät liikenneyhteydet, terveydenhuolto ja koulutus edellyttävät merkittäviä investointeja kaupunkien ja kuntien infrastruktuuriin käsittäen niin liikennesektorin, sosiaalisen infrastruktuurin kuin energiasektorinkin. Investointien toteuttaminen on haastavaa lähes poikkeuksetta vaihtoehtoisten kohteiden kilpaillessa niukoista resursseista.

Investointien arviointi on avainasemassa, kun kaupunkien täytyy löytää juuri ne hankkeet, jotka ovat kriittisimmät vastaamaan kaupungin laatimaan investointistrategiaan ja julkiselle sektorille asetettujen velvollisuuksien täyttämiseen. Arviointikehikon sekä selkeiden mittaristojen laadinta on keskeistä investointien ja niiden kriittisyyden arvioinnissa. Tällöin valituksi tulevat hankkeet, jotka parhaiten vastaavat kaupungin asettamiin tavoitteisiin.

Erityyppisille investointihankkeille voidaan hyödyntää erilaisia toteutus- ja rahoitusmalleja

Viime vuosina erityisesti allianssimalli on nostanut päätään sen tarjotessa ylivoimaisia etuja monimutkaisten ja aikataulultaan kriittisten hankkeiden toteutukseen. Rahoitusmallin valintaan vaikuttavat erityisesti tilaajan tavoitteet muun muassa kustannusten ja riskiprofiilin suhteen. Tilaajan asettamat tavoitteet investointihankkeelle toimivatkin lähtökohtana hankkeen toteutus- ja rahoitusmallin valinnassa.

Tällä hetkellä investoinnit infrastruktuuriin kiinnostavat erityisen paljon yksityisiä pääomasijoittajia niiden tarjoaman vakaan kassavirran ja matalan riskiprofiilin ansiosta. Lisäksi verolainsäädäntöön vuoden alussa tehdyt muutokset mahdollistavat projektirahoitukseen perustuvan elinkaarimallin taloudellisen hyödyntämisen tie- ja rautatiehankkeiden lisäksi myös esimerkiksi sairaala- ja kouluinvestoinneissa. Hankkeiden erilaisten toteutus- ja rahoitusmallien vertailu sekä taloudellinen mallintaminen niin tilaajan kuin pääomasijoittajankin näkökulmasta antaa päätöksentekijöille tarkan kuvan toteutus- ja rahoitusvaihtoehdoista päätöksenteon tueksi.

 

Miten KPMG voi auttaa?

KPMG:llä on laajaa kansainvälistä kokemusta infrastruktuurihankkeiden suunnittelusta ja toteutuksesta. Avustamme kaupunkeja ja kuntia investointistrategioiden laadinnassa sekä hankkeiden toteutus- ja rahoitusmallien valinnassa.

Ota yhteyttä niin kerromme lisää!

Sirpa Smids
P. 020 760 3117
S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö