close
Share with your friends
datan omistajuus

Onko datallasi omistaja?

Onko datallasi omistaja?

KPMG:n tuoreen Guardians of trust -raportin mukaan ei ole selvää, kuka organisaatiossa on viime kädessä vastuussa edistyneiden analytiikkaprosessien luotettavuudesta ja tarkkuudesta.

Data- ja analytiikkapalveluista Suomen KPMG:llä vastaava Jan Nyström on huomannut, että myös suomalaisissa organisaatioissa pohditaan yhä tiiviimmin dataan ja sen omistajuuteen liittyviä kysymyksiä. 

— Datan ja algoritmien omistajuus on uusi asia monessa organisaatiossa, ja sen ympärillä käydään aika paljon keskusteluja. Ei ole selkeää kuvaa, kuka vastaa organisaation datasta ja analytiikkaprosessien kehittämisestä, Jan kertoo.

— Dataan, koneoppimiseen ja automaatioon liittyvässä keskustelussa on kyse isosta rakenteellisesta kokonaisuudesta, jossa mietitään miten dataa ja datan hyödyntämistä pitää hallita läpi organisaation. Miten rakennetaan ekosysteemi, hallintamalli, prosessit ja omistajuudet kaiken ympärille, Jan sanoo.

Jan korostaa datastrategian luomisen tärkeyttä.

Datastrategian luominen on keskeistä menestyville organisaatioille.

Pysyvätkö johtamis- ja kontrollimallit kehityksen mukana?

Digitaalinen muutos menee vauhdilla eteenpäin, mutta yhtiöiden johtamis- ja kontrollimallit ovat jääneet tästä kehityksestä jälkeen. KPMG:n raportin mukaan organisaatioiden kannattaa luoda hallinnointimalli, jossa analytiikkaprosessia johdetaan yhtä määrätietoisesti kuin muutakin organisaation liiketoimintaa.

Organisaatioiden on alettava tietoisesti miettiä, miten niiden johtamismalleissa huomioidaan ihmisten ohella myös koneet, algoritmit ja edistynyt analytiikka.

Luottamuksen neljä tukipilaria rakentavat toimivan viitekehyksen

Läpinäkyvä analytiikan hallinnointimalli auttaa yrityksen johtoa ja sidosryhmiä luottamaan organisaation tuottamaan dataan. KPMG:n on lanseerannut ’Trusted Analytics’ -toimintamallin, jonka avulla voidaan tuottaa dataa, johon voi luottaa.

Luottamuksen rakentaminen perustuu neljään tukipilariin: analytiikan laatu, tehokkuus, luottamuksellisuus ja hallinnoitavuus.

Laatu

Laadun osalta on varmistettava, että sekä data että datan analysointiprosessit vastaavat laatustandardeja, jotka sopivat tiedon käyttökohteen kontekstiin.

Tehokkuus

Tehokkuudessa on kyse reaalimaailman käytettävyydestä: mallien ja algoritmien tuotokset toimivat suunnitellulla tavalla ja tuottavat arvoa organisaatiolle.

Luottamuksellisuus

Datan ja analytiikan luottamuksellisuudella tarkoitetaan sitä, että analytiikkaa ja sen tuottamia tuloksia käytetään läpinäkyvästi ja hyväksyttävällä tavalla noudattaen lakia ja eettisiä normeja.

Hallinnoitavuus

Hallinnoitavuus tarkoittaa analyyttisen tekemisen optimointia pitkällä aikavälillä muutosten ja haasteiden edessä. Tämän luottamuksen pilarin epäonnistuminen heikentää kaikkia kolmea edellistä.

Miten KPMG voi auttaa?

Tuemme asiakkaitamme luotettavan data- ja analytiikkakoneiston rakentamisessa. Työskentelemme liiketoimintalähtöisesti ja luottamuksellisesti. D&A -asiantuntijamme voivat auttaa yrityksesi kasvuun, riskeihin ja kustannuksiin liittyvissä asioissa.

Forrester on nimennyt KPMG:n johtavaksi analytiikkapalvelujen tarjoajaksi. Tarjoamme  kokonaisvaltaisia, luotettavia analytiikkapalveluja, tehokasta tukea toteutusvaiheisiin sekä vaikuttavan yhteistyöverkoston.

 

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö