close
Share with your friends

KHO vahvisti säilytysyhteisöpalvelujen arvonlisäverollisuuden

KHO vahvisti säilytysyhteisöpalvelujen verollisuuden

Osana sijoittajien suojaa sijoitusrahaston varat on lain mukaan säilytettävä rahastoyhtiöstä erillisessä säilytysyhteisössä. Säilytysyhteisöpalveluiden arvonlisäverokäsittely on vaihdellut Suomessa vuosien mittaan mutta korkeimman hallinto-oikeuden 27.3.2018 antaman ratkaisun KHO:2018:44 jälkeen on selvää, että kyse on verollisista palveluista.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

KHO: säilytysyhteisöpalveluissa ei ole kyse verottomasta rahaston hallinnoinnista

Korkeimman hallinto-oikeuden (KHO) käsittelemässä tapauksessa oli kyse sijoitusrahastolaissa ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetusta säilytysyhteisöstä, jolla oli Finanssivalvonnan antama lupa toimia säilytysyhteisönä. Säilytysyhteisö luovutti sijoitusrahastolaissa ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitetuille sijoitusrahastoille ja rahastoyhtiöille lakisääteisiä säilytysyhteisöpalveluja.

KHO katsoi, että säilytysyhteisön luovuttamissa palveluissa ei ollut kyse arvonlisäverodirektiivin 135 artiklan 1 kohdan g alakohdassa tarkoitetusta verottomasta sijoitusrahaston hallinnoinnista. Sen sijaan kyseessä oli verollinen palvelu, jonka pääasiallisena sisältönä oli paitsi sijoitusrahaston varojen säilyttäminen myös rahaston toiminnan valvonta ja tarkastus.

Ratkaisun tulkinta ja merkitys yrityksille

KHO on ottanut kantaa säilytysyhteisöpalveluiden arvonlisäverottomuuden puolesta aiemmassa säilytysyhteisötoimintaa koskeneissa ratkaisuissaan 2000-luvun alkupuolella. Kyseisten ratkaisujen on voitu kuitenkin jo katsoa menettäneen merkityksensä Euroopan unionin tuomioistuimen (EUT) myöhemmän ratkaisukäytännön myötä (esim. C-169/04 Abbey National ja C-595/13 Fiscale Eenheid).

Verohallinto on jo vuonna 2016 julkaistussa sijoitusrahastojen arvonlisäverotusta koskeneessa ohjeessaan katsonut säilytysyhteisöpalvelut verollisiksi palveluiksi. KHO:n ratkaisun voitaneen nyt katsoa vahvistavan Verohallinnon tulkintalinjan säilytyspalveluiden arvonlisäverollisuudesta.

Sijoitusrahastojen hallinnointi on vapautettu arvonlisäverosta. Kuitenkin tämän vapautuksen tulkinta on viime aikoina ollut säännönmukaisesti hyvin tiukkaa, mitä myös nyt annettu KHO:n ratkaisu korostaa. Edelleen verottomina säilyvien hallinnointipalveluiden tarkempi sisältö perustuu enimmäkseen hajanaiseen kotimaiseen ja EUT:n oikeuskäytäntöön, minkä johdosta jatkossakin tulee esiintymään tulkinnanvaraisia tilanteita rahastojen hallinnointiin liittyvien palveluiden arvonlisäverollisuuden osalta. Hallinnointipalveluita suorittavien yhtiöiden onkin siksi syytä varmistaa palveluidensa verottomuus tarvittaessa ennakkoratkaisua hakemalla.

Kts. KHO:2018:44

 

Lisätietoja

Lassi Ahopelto, p. +358 20 760 3631

Mika Kallio, p. +358 20 760 3375

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

 

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö