close
Share with your friends

Infrastruktuurin trendit vuodelle 2018

Infrastruktuurin trendit vuodelle 2018

Viime vuoden disruptiot ja epävarmuus eivät anna optimistista kuvaa infrastruktuurin tulevaisuudesta, mutta horisontissa näkyy kuitenkin uusia mahdollisuuksia. Uudet teknologiat ja nopea innovaatio luovat uusia lähestymistapoja infrastruktuurin kehittämiseen ja kustannusten alentamiseen.

Lisätietoja

Minna Tuominen-Thuesen

Advisory Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Hallitukset ovat osoittaneet edelleen voimakasta halua ja pyrkimystä investoida infrastruktuuriin, taloudellisen kasvun mahdollistamiseksi. Uudet teknologiat ja nopea innovaatio luovat uusia lähestymistapoja infrastruktuurin kehittämiseen ja kustannusten alentamiseen. Uusien hinnoittelu- ja rahoitusmallien etsiminen tarjoaa mahdollisuuden uuden nopean kehityksen aikakaudelle. Uusia näkökulmia avainkysymyksiin, kuten kestävyyteen, hallintoon ja investointiin on esitetty. Jos emme vastaa näihin mahdollisuuksiin visiolla ja tarkoituksella, kaivamme omamme ja seuraavien sukupolvien kuopan yhä syvemmäksi. Valinta on meidän.

Olemme tunnistaneet seuraavat trendit:

Kilpailevat voimat kohtaavat

Teknologian piti rikkoa yhteiskunnan väliset esteet. Sosiaalisen median piti kehittää demokratiaa. Globalisaation oli määrä poistaa markkinoiden välinen etäisyys ja poliittisen vakauden piti ajaa kasvua. Todellisuus on kuitenkin osoittautunut paljon erilaisemmaksi. Sen sijaan, että lähentyisimme, yhteiskuntamme, instituutiot sekä markkinat näyttävät nopeasti hajoavan ja julkinen keskustelu on muuttunut hajanaisemmaksi.

Idässä ja lännessä tilanteet poikkeavat toisistaan. Tulevana vuonna lännessä infrastruktuurin suunnittelijat ja päättäjät kohtaavat monia häiriötekijöitä. Monet arvokkaat hankkeet saattavat pysähtyä poliittisen- ja sosiaalisen päättämättömyyden seurauksena. Idässä mennään puolestaan eri suuntaan, kun Aasia avautuu. Rajat ylittävät hankkeet, kuten Kuala Lumpurista- Singaporeen yltävä rautatie sekä Kiinan ja Thaimaan välinen rautatie auttavat alueen yhteen liitettävyyttä.

Infrastruktuurin suunnittelijat miettivät joustavuutta

Elämme nopean ja perustavanlaatuisen muutoksen aikakaudella. Twitter oli vielä 10 vuotta sitten alkuvaiheessa, ensimmäinen iPhone otettiin käyttöön, ei ollut reaaliaikaista viestintää tai älykkäitä karttoja. Kyse ei kuitenkaan ole vain teknologiasta, mikä on muuttunut. Kyse on julkisen ja yksityisen muuttuvista rajoista sekä sosiaalisista normeista. Ongelmana on, että infrastruktuuri ei pysy tämän kehityksen mukana. Rakennamme edelleen tämän päivän tarpeisiin, emme huomisen. Tänä vuonna toivomme näkevämme suunnitelmallisuutta infrastruktuurihankkeissa, jotka voisivat palvella meitä tulevaisuudessakin.

Kestävä kehitys nousee agendalle

Jos haluamme infrastruktuurin luovan pitkän aikavälin arvoa, on meidän ajateltava enemmän kestävää kehitystä. Infrastruktuurin suunnittelijat ovat ottaneetkin omalle agendalla nyt kestävän kehityksen tarkastelun yhä laajemmin, johon sisältyy myös laajempia vaikutuksia, kuten rahoituksen kestävyys, toiminnallinen kestävyys, teknologinen- ja sosiaalinen kestävyys sekä toki kestävän kehityksen rahoittaminen.

Lue lisää tunnistamistamme mahdollisuuksista ja riskeistä kansainvälisiltä sivuiltamme.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö