close
Share with your friends

Tie vastuulliseksi sijoituskohteeksi

Tie vastuulliseksi sijoituskohteeksi

Nyt on aika valmistautua kevään Dow Jones Sustainability Index -kyselyyn. Tuemme prosessissa ja autamme vastaamaan paremmin ESG-tekijöitä painottavien sijoittajien odotuksiin.

Tomas Otterström

Global Head of Sustainable Finance

KPMG in Finland

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Tänä päivänä jo yli 50 % instituutiosijoittajista ympäri maailmaa ottaa huomioon ESG-tekijät sijoituspäätöksiä tehdessään. He arvioivat, että hyvään ESG-suorituskykyyn yltävät yritykset pystyvät tuottamaan enemmän arvoa myös omistajilleen.

Miten yrityksestämme voi tulla houkutteleva sijoituskohde tälle kasvavalle instituutiosijoittajajoukolle?

Vastuulliset sijoittajat haluavat parantaa tuotto-riskisuhdetta sekä nähdä yrityksen arvon pitkällä tähtäimellä. He haluavat ottaa sijoituspäätöksissään huomioon maine- ja vastuullisuustekijät.

Vastuullisuus ja maine ovat yrityksen aineetonta omaisuutta. Niiden osuus yritysten arvosta on viime vuosikymmeninä kasvanut merkittävästi: vuonna 1975 83 % Standard & Poor’s -listan yritysten omaisuuseristä oli aineellisia, kun vuonna 2009 luku oli tippunut jo 16 %:iin. 

Yritysten elinkaaret ovat myös dramaattisesti lyhentyneet. Vuonna 2012 S&P 500 -listan yrityksen keski-ikä oli enää alle 18 vuotta, kun se vielä 50-luvun lopussa oli keskimäärin 61 vuotta. Sijoittajat etsivät näyttöä puolestaan pitkän aikavälin näkymistä, ja ESG-kriteereihin painottaminen on tästäkin syystä fiksu veto. Yrityksen vahva ESG-suorituskyky ja riskienhallinta ovat lisäksi signaaleja markkinoille siitä, että yritys pystyy hallitsemaan toimintaansa ja maineeseensa liittyviä riskejä.

— Olemme nähneet, miten sijoittajat tulevat yhä yksityiskohtaisemmiksi soveltaessaan vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja ja kehittäessään sijoitusprosessejaan, toteaa KPMG:n vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuun liiketoimintaa Suomessa ja Ruotsissa johtava partneri Tomas Otterström.

Huolellinen DJSI-valmistautuminen näkyy tulevinakin vuosina

Dow Jones Sustainability Index -kyselyn vastausaika on huhtikuun alusta toukokuun loppuun. Tilaisuus näyttäytyä vastuullisena sijoituskohteena on erinomainen, sillä DJSI on yksi tärkeimmistä ESG-indekseistä, joita sijoittajat ja analyytikot seuraavat. Prosessiin kannattaa siis panostaa.

KPMG:n avulla saat

— ammattimaisesti koordinoidun DJSI-prosessin, 

— näkemystä siitä minkä tietojen raportoinnilla on merkitystä, 

— tukea potentiaalisesti lisäpisteitä tuovien kysymysten vastaamiseen, 

— tekstin muotoiluapua ja 

— oivalluksia tulokselliseen yritysvastuutyöhön. 

Tuemme myös tiekartan laatimisessa ESG-suorituskyvyn parantamiseksi tulevina vuosina sekä autamme tuottamaan ESG-tietoa sijoittajien toivomassa muodossa.

Lataa esitteemme

© 2020 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

KPMG International Cooperative (“KPMG International”) is a Swiss entity.  Member firms of the KPMG network of independent firms are affiliated with KPMG International. KPMG International provides no client services. No member firm has any authority to obligate or bind KPMG International or any other member firm vis-à-vis third parties, nor does KPMG International have any such authority to obligate or bind any member firm.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö