Tie vastuulliseksi sijoituskohteeksi

Tie vastuulliseksi sijoituskohteeksi

Nyt on aika valmistautua kevään Dow Jones Sustainability Index -kyselyyn. Tuemme prosessissa ja autamme vastaamaan paremmin ESG-tekijöitä painottavien sijoittajien odotuksiin.

1000
Tomas Otterström

Corporate Sustainability & Sustainable Finance, Advisory Partner

KPMG Suomi

Sähköposti

Tänä päivänä jo yli 50 % instituutiosijoittajista ympäri maailmaa ottaa huomioon ESG-tekijät sijoituspäätöksiä tehdessään. He arvioivat, että hyvään ESG-suorituskykyyn yltävät yritykset pystyvät tuottamaan enemmän arvoa myös omistajilleen.

Miten yrityksestämme voi tulla houkutteleva sijoituskohde tälle kasvavalle instituutiosijoittajajoukolle?

Vastuulliset sijoittajat haluavat parantaa tuotto-riskisuhdetta sekä nähdä yrityksen arvon pitkällä tähtäimellä. He haluavat ottaa sijoituspäätöksissään huomioon maine- ja vastuullisuustekijät.

Vastuullisuus ja maine ovat yrityksen aineetonta omaisuutta. Niiden osuus yritysten arvosta on viime vuosikymmeninä kasvanut merkittävästi: vuonna 1975 83 % Standard & Poor’s -listan yritysten omaisuuseristä oli aineellisia, kun vuonna 2009 luku oli tippunut jo 16 %:iin. 

Yritysten elinkaaret ovat myös dramaattisesti lyhentyneet. Vuonna 2012 S&P 500 -listan yrityksen keski-ikä oli enää alle 18 vuotta, kun se vielä 50-luvun lopussa oli keskimäärin 61 vuotta. Sijoittajat etsivät näyttöä puolestaan pitkän aikavälin näkymistä, ja ESG-kriteereihin painottaminen on tästäkin syystä fiksu veto. Yrityksen vahva ESG-suorituskyky ja riskienhallinta ovat lisäksi signaaleja markkinoille siitä, että yritys pystyy hallitsemaan toimintaansa ja maineeseensa liittyviä riskejä.

— Olemme nähneet, miten sijoittajat tulevat yhä yksityiskohtaisemmiksi soveltaessaan vastuullisen sijoittamisen lähestymistapoja ja kehittäessään sijoitusprosessejaan, toteaa KPMG:n vastuullisen sijoittamisen ja yritysvastuun liiketoimintaa Suomessa ja Ruotsissa johtava partneri Tomas Otterström.

Huolellinen DJSI-valmistautuminen näkyy tulevinakin vuosina

Dow Jones Sustainability Index -kyselyn vastausaika on huhtikuun alusta toukokuun loppuun. Tilaisuus näyttäytyä vastuullisena sijoituskohteena on erinomainen, sillä DJSI on yksi tärkeimmistä ESG-indekseistä, joita sijoittajat ja analyytikot seuraavat. Prosessiin kannattaa siis panostaa.

KPMG:n avulla saat

— ammattimaisesti koordinoidun DJSI-prosessin, 

— näkemystä siitä minkä tietojen raportoinnilla on merkitystä, 

— tukea potentiaalisesti lisäpisteitä tuovien kysymysten vastaamiseen, 

— tekstin muotoiluapua ja 

— oivalluksia tulokselliseen yritysvastuutyöhön. 

Tuemme myös tiekartan laatimisessa ESG-suorituskyvyn parantamiseksi tulevina vuosina sekä autamme tuottamaan ESG-tietoa sijoittajien toivomassa muodossa.

Lataa esitteemme

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö