Sisäisen tarkastuksen merkitys pankeissa korostuu

Sisäisen tarkastuksen merkitys pankeissa korostuu

Benchmarking-tutkimus pankkien sisäisen tarkastuksen toiminnoista Euroopassa näyttää tulevien vuosien strategiset painopisteet ja haasteet.

1000
Tiia Kataja

KHT-tilintarkastaja, Rahoitus- ja vakuutustoimiala, Partner

KPMG Suomi

Sähköposti
sisäinen tarkastus

Sääntelymuutokset, sidosryhmien odotukset ja kasvaneet operatiiviset riskit ovat kaikki vaikuttaneet sisäisen tarkastuksen työtehtäviin ja asemaan pankeissa. EKP:n valvonta on haastanut pankkeja kehittämään riskienhallintaa ja sisäistä valvontaa. Sisäisellä tarkastuksella on keskeinen rooli lisäarvon tuottajana pankin sisäiseen valvontaympäristöön, ja jatkossa myös yhä enemmän EKP-valvonnan havaitsemien puutteiden kehitystoimenpiteiden seurannassa. 

Tutkimustulosten mukaan lähes kolmasosa vastanneista pitää sääntelymuutoksia ja EKP:n odotuksiin vastaamista merkittävimpänä haasteena pankkien sisäiselle tarkastukselle. Tarkastustekniikan kehittäminen hyödyntäen yhä paremmin tietotekniikan mahdollisuuksia, IT-riskeihin vastaaminen sekä osaamisen ylläpito ja kehittäminen ovat haasteita ja toisaalta myös strategisia painopistealueita lähivuosien työlle. 

Lataa alta tutkimus Internal audit: Threading the needle.

Tutkimuksen taustaa

KPMG:n EKP-toimisto yhdessä KPMG Irlannin kanssa valmisteli benchmarking-tutkimuksen, johon vastasi 22 sisäisen tarkastuksen johtajaa EKP:n pankkivalvonnan piiriin kuuluvista pankeista. Tutkimuksessa kartoitettiin sisäisten tarkastajien strategisia painopistealueita lähivuosille sekä tämän hetken merkittävimpiä haasteita. Lisäksi kysyttiin sisäisen tarkastuksen asemasta pankeissa, sisäisestä organisoinnista, sisäiselle tarkastukselle kohdistetuista työtehtävistä, tarkastuksen suunnittelusta ja raportoinnista. 

© 2022 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö