close
Share with your friends

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluun?

Miten valmistautua rahoitusneuvotteluun?

PK-yrityksen tarve rahoituslaitoslainalle syntyy yleensä investoitaessa, käyttöpääomatarpeen kasvaessa liiketoiminnan kasvun myötä. Vuoropuhelu pankin kanssa voi olla tarpeen myös rahoitusta uudelleen järjestettäessä yritystoiminnan kohdatessa taloudellisia haasteita.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Laadi kuvaus liiketoiminnasta, avainresursseista ja markkinasta

Rahoittajan näkökulmasta rahoituksen myöntäminen perustuu aina kassavirtaan ja lainaa hakevan yrityksen velanhoitokykyyn, jonka uskottava ennustaminen ja esittäminen ovat rahoituksen myöntämisen edellytys. Yrityksellä tulisikin olla luotettavat laskelmat kuten budjetti ja kassavirtaennusteet jo rahoitusneuvottelun aloittaessaan antaakseen yrityksen toiminnasta suunnitelmallisen ja luotettavan kuvan. Kassavirtaennusteen on puolestaan perustuttava todennettaviin liiketoiminnan ajureihin ja realistisiin oletuksiin liiketoiminnan pääomatarpeista. Ennusteella pitäisi pystyä esittämään investointien ja käyttöpääoman positiivinen vaikutus tulevaisuuden kassavirtoihin. Myös hyvä laskentaperusteinen investointien hyväksyntä ja seuranta ovat paikallaan. Rahoitusneuvotteluun tulisikin valmistautua laatimalla kuvaus yrityksen liiketoiminnasta, avainresursseista ja markkinoista. 

Miten KPMG voi auttaa?

Koska rahoitusneuvottelut eivät ole useimman PK-yrityksen ydinosaamista, voi asiantuntijan puoleen kääntymällä paitsi parantaa mahdollisuuksiaan saada rahoitusta, myös vaikuttaa lainan ehtoihin. Me KPMG:llä avustamme rahoitusneuvotteluja suunnittelevia tai käyviä asiakkaitamme sisäisen laskennan kehittämisessä sekä rahoituksen hakemista tukevan muun dokumentaation valmistelussa, osallistumalla varsinaisiin rahoitusneuvotteluihin sekä antamalla rahoitus- ja vakuussopimuksiin liittyvää taloudellista ja juridista neuvontaa. Autamme yritystä myös toteuttamaan rahoittajien vaatiman raportoinnin.

Laaja osaamisemme on käytettävissä myös verotehokkaan rahoitusrakenteen suunnittelussa. Rahoittajan vaatiessa yrityksen omavaraisuusasteen nostamista suunnittelemme osakkaiden tai muun oman pääoman ehtoisen sijoituksen yritykseen tekevän ja yrityksen intressit yhteen sovittavan pääomitusratkaisun.

Autamme yrityksesi rahoituskuntoon ja rahoituksen kuntoon!
Ota yhteyttä, niin kerromme lisää.

Eeva Laaksonen
Puh. 020 760 3533

Hanna Henell
Puh. 020 760 3812

S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö