close
Share with your friends

Vaihtoehdot pankin PSD2-strategiaksi: noudata, kilpaile tai luo uutta

Vaihtoehdot pankin PSD2-strategiaksi

Onko jokaisella pankilla oltava strategia PSD2:n hyödyntämiseksi? Mitä uhkia aiheutuu niille pankeille, jotka eivät lähde toteuttamaan open banking -palvelumallia?

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Uudistetun maksupalveludirektiivin (PSD2) edellyttämät muutokset maksupalvelulakiin ja maksulaitoslakiin tulivat voimaan Suomessa pääosin 13.1.2018. Komission asetuksen asiakkaan vahvasta tunnistamisesta ja turvallisesta kommunikaatiosta odotetaan tulevan voimaan syksyllä 2019.

Joillekin pankeille PSD2:n implementoinnissa on ollut kyse perinteisestä compliance-harjoituksesta, jolla varmistetaan sääntelyn mukainen toiminta, kun taas toiset ovat pyrkineet saavuttamaan kilpailuetua open banking -palvelumallia toteuttamalla.

Eurooppalaiset pankit, mukaan lukien pohjoismaiset toimijat, ovat valmistautuneet PSD2:n voimaantuloon monella eri tapaa. Etusijalla pankit pyrkivät varmistamaan sääntelyn mukaisen toiminnan avaamalla kolmansille osapuolille pääsyn pankkien rajapintoihin ja asiakkaisiin. Samalla kun pankit avaavat rajapintansa, niiden tulee varmistua tietosuojaa ja kyberturvallisuutta koskevien vaatimusten noudattamisesta sekä talousrikollisuuden torjunnasta.

Tällaisissa olosuhteissa on ymmärrettävää, että olemme kuulleet suhteellisen vähän siitä, miten pankit suunnittelevat puolustavansa markkina-asemiaan ja vielä vähemmän pankkien strategioista uusien tuotteiden tuomisesta markkinoille ja asiakkaiden hankkimiseksi.

Kilpailulliseen uhkaan vastaaminen

PSD2 avaa maksupalvelumarkkinat uusille toimijoille, joita ovat mm. muut pankit, maksupalveluyritykset, vähittäiskauppiaat, fintech-yritykset sekä perinteiset teknologiayritykset. Kaikki haluavat oman osansa markkinasta. Pankkien tulisi olla perillä keskeisimmistä niiden liiketoimintaa uhkaavista riskeistä sekä laatia kattava kilpailuanalyysi, jonka avulla tunnistetaan tärkeimmät nousevat toimijat, niiden todennäköiset tuotteet ja strategia, sekä ne pankin asiakkaat, joita nousevat toimijat todennäköisesti targetoivat.

Kasvavan kilpailun keskellä pankkien on tärkeää hankkia selkeä kuva omista asiakassegmenteistään ja ymmärtää niiden käyttäytymistä sekä tarpeita open banking -palveluille. Tuotteet ja markkinointi tulee kohdentaa kullekin asiakassegmentille.

Menestyminen uutta luomalla

Markkina-aseman säilyttäminen ei kuitenkaan ole riittävän kunnianhimoinen tavoite kaikille pankeille. Open banking -palvelumalli luo mahdollisuuksia uusien palveluiden luomiseen. Pankit ovat perinteisesti hallinneet täysin tietoja omien asiakkaidensa maksuhistoriasta ja kulutuskäyttäytymisestä. PSD2 ja open banking poistavat tämän edun, mutta niiden myötä pankit saavat myös ainutlaatuisen tilaisuuden tietää asiakkaistaan entistä enemmän. 

Avoin pääsy pankkien rajapintoihin ja asiakastietoihin mahdollistaa pankeille informaation keräämisen sen omien asiakkaidensa käyttämistä, muiden pankkien ja luottokorttiyhtiöiden tarjoamista, palveluista. Kerättäviä tietoja voidaan käyttää osana ns. digitaalisen lompakon palvelua, jossa asiakkaat käyttävät yhtä pankkikohtaista älypuhelinsovellusta kaikkien eri pankeissa olevien tilien hallinnointiin.

Sen sijaan, että pankit pyrkivät rakentamaan tarvittavaa ekosysteemiä itse, ne voivat valita kumppaniksi fintech-startup -yrityksen tai sijoittaa yrityshautomoihin saadakseen uudet palvelunsa nopeasti markkinoille.

Pankeilla kolme vaihtoehtoista lähestymistapaa

Noudata: Laadi ja toteuta toimintasuunnitelma sääntelyn noudattamiseksi.

Kilpaile: Puolustaudu uusia ja nykyisiä haastajia vastaan välttyäksesi merkittävältä asiakaskadolta.

Luo uutta: Saavuta kilpailuetua tarttumalla uusiin mahdollisuuksiin mukauttamalla olemassa olevaa toimintamallia. 

Lataa tästä Thought Leadership -raporttimme aiheesta.

Lisätiedot

Henri Littunen

+358 20 760 3199

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö