close
Share with your friends

Me, My Life, My Wallet – Kuinka hyvin tunnet asiakkaasi?

Me, My Life, My Wallet

Kuluttajakäyttäytymisen kolme ulottuvuutta.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

people-young-and-middle-aged-standing-against-wall-with-phones-in-hands

Eri puolilla maailmaa myllertävät yhteiskunnalliset ja poliittiset muutokset, yhä kiihtyvä uusien teknologioiden leviäminen ja mobiili elämäntapa ovat tekemässä selvää jälkeä kaikesta siitä, mihin aikaisemmin olemme uskoneet kuluttajatutkimuksen saralla ja asiakkaiden ostokäyttäytymisen ennustamisessa. Perinteiset markkinatutkimukset, kuluttajien demografinen profilointi tai yksittäisiin transaktioihin perustuva tieto eivät nykymaailmassa enää sellaisenaan riitä selittämään miksi, miten ja milloin kuluttajat toimivat juuri tietyllä tavalla.

KPMG:n toimialarajat ylittävän Customer Insights -sarjan ensimmäinen raportti Me, My Life, My Wallet pureutuu näihin monitasoisiin kysymyksiin. Raportti pohjautuu KPMG:n Customer Excellence Centerin ja Innovations Labsin toteuttamaan tutkimukseen, johon osallistui 10 000 kuluttajaa USA:ssa, Iso-Britanniassa, Kiinassa ja Intiassa.

Vaikka tutkimuskohteena ovatkin Suomea suuremman kokoluokan kehittyneiden ja kehittyvien talouksien maat, antaa tutkimuksen pohjalta syntynyt uusi kuluttajakäyttäytymistä kuvaava viitekehys paljon uusia näkökulmia jokaiselle, joka pohtii, kuinka hyvin lopulta tunnen asiakkaani.

Raportin tavoitteena on

  • Auttaa kuluttajapinnassa toimivia yrityksiä ymmärtämään kuluttajakäyttäytymistä ja asiakkaan ostopolun rakentumista entistä syvällisemmin.
  • Tunnistaa markkinoinnin katvealueita, jotta sekä uusasiakashankinta että nykyisistä asiakkaista kiinnipitäminen olisi tehokkaampaa.
  • Auttaa ymmärtämään, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, missä määrin kuluttajat joko avaavat tai kiristävät kukkaronnyörejään. 

Uusi kuluttajakäyttäytymistä kuvaava viitekehys

Raportissa asiakaskäyttäytymistä ja asiakasuskollisuutta sekä ostopäätöksiin vaikuttavia tekijöitä kuvaamaan on kehitetty uudenlainen viitekehys, ”5 My’s”*), jossa aihepiiriä lähestytään kolmen ulottuvuuden kautta: käyttäytymistä ohjaavat tekijät (The Five My’s), taloudelliset (Customer Wallet) sekä demografiset tekijät (Generational Surfing).

Yksinään tarkasteltuna kukin näistä ulottuvuuksista on vain osa tarinaa – yhdessä ne antavat yrityksille selkeämmän ja syvällisemmän kokonaiskuvan kaikista niistä osatekijöistä, jotka vaikuttavat kuluttajien mieltymyksiin, valintoihin ja ostopäätöksiin eri elämänvaiheissa.

Lisää tutkimuksen keskeisistä havainnoista voit lukea myös kansainvälisiltä sivuiltamme. 

*) 
My Motivation: Motivaatio – kuluttajien käyttäytymiseen ja odotuksiin vaikuttavat tekijät.

My Attention: Se, mihin ja miten kiinnitämme huomiomme ja mihin fokusoidumme.

My Connection: Miten kytkeydymme teknologian avulla erilaisiin laitteisiin, tietoon ja toinen toisiimme.

My Watch: Miten tasapainoilemme aikarajoitteiden kanssa ja miten tämä muuttuu eri elämänvaiheissa.

My Wallet: Miten rahankäyttömme muuttuu eri elämänvaiheissa.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö