close
Share with your friends

KHO: terveyden- ja sairaanhoitopalveluita voitiin myydä myös ilman rekisteröitymistä Valviran rekisteriin

KHO:lta päätöksiä terveyden- ja sairaanhoitopalveluista

Korkein hallinto-oikeus on antanut kaksi ratkaisua koskien terveydenhuoltopalveluiden myyntiä tilanteessa, jossa palvelun myyjällä ei ole yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista lupaa terveydenhuollon palveluiden tarjoamiseen (Valviran lupa).

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Alihankintana ostettujen näöntutkimus- ja sairaankuljetuspalveluiden myynti

Tapauksessa KHO:2017:192 Korkein hallinto-oikeus katsoi, että yhtiö voi myydä näöntutkimuspalveluita ilman arvonlisäveroa, vaikka yhtiöllä ei ollut yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista toimilupaa. Tapauksessa varsinaisen näöntutkimuksen suorittivat optikkoliikkeet, joilla oli ko. lupa ja näöntutkimuksen suorittavat optikot olivat laillistettuja terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja rekisteröityjä yksityisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antajien rekisteriin. Optikkoliikkeet laskuttivat palvelusta yhtiötä, joka puolestaan laskutti näöntutkimuspalvelun edelleen yritysasiakkailta. Korkein hallinto-oikeus totesi, että arvonlisäverolainsäädännössä ei ole säädetty, että terveyden- ja sairaanhoitopalvelut on vapautettava verosta vain toiminnan harjoittajan myyminä. Näin ollen verottoman terveyden- ja sairaanhoitopalvelun myyjän, joka ei kuitenkaan ole toiminnan harjoittaja, ei ole suoritettava arvonlisäveroa näöntutkimuspalvelujen myynnistä.

Tapauksessa KHO:2017:193 yhtiö myi terveydenhuollon yksiköille sairaankuljetuspalveluita ja sairaankuljetusten koordinointiin liittyviä palveluita. Yhtiöllä ei ollut yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain mukaista toimilupaa. Varsinaiset sairaankuljetukset suorittivat sairaankuljetusyritykset, joilla oli ko. toimilupa. Sairaankuljetusyritykset veloittivat palveluista yhtiötä, joka veloitti nämä palvelut edelleen asiakkailtaan osana kokonaislaskutusta. KHO:n mukaan toiminnan harjoittajan tulee olla asianmukaisesti hyväksytty yhteisö. Sairaankuljetuspalveluiden osalta ei kuitenkaan ole säädetty, että ne olisivat verottomia vain toiminnan harjoittajan myyminä. Näin ollen, ja kun kuljetusten järjestämiseen liittyviä toimenpiteitä oli pidettävä osana sairaankuljetuspalveluista veloitettavaa vastiketta, yhtiön ei ollut suoritettava arvonlisäveroa näiden kokonaispalvelujen myynnistä.

Vaikutus terveyden- ja sairaanhoitopalveluita edelleenmyyviin toimijoihin

Päätöksillä on vaikutusta erityisesti sellaisten yhtiöiden toimintaan, jotka ostavat alihankintana verottomia terveyden- ja sairaanhoitopalveluita ja myyvät niitä edelleen asiakkailleen. Arvonlisäverolainsäädäntö asettaa tarkat toiminnanharjoittajaa koskevat edellytykset verottomalle terveyden- tai sairaanhoitopalvelulle, mutta lainsäädäntö ei aseta vastaavia vaatimuksia palvelun myyjälle. Siten verottomia terveyden- ja sairaanhoitopalveluita ostavien ja niitä edelleenmyyvien tahojen on tietyissä tilanteissa mahdollista myydä palvelu edelleen arvonlisäverottomana, vaikka toiminnanharjoittajalle laissa asetetut vaatimukset eivät palvelun myyjän osalta täyttyisi. Palveluiden luonne on kuitenkin syytä arvioida jatkossakin tarkkaan ennen verottomuussäännöksien soveltamista edelleenmyytäviin terveyden- ja sairaanhoitopalveluihin.

 

Lisätietoja

Hanna Huhtala p. 020 760 3910

Eveliina Laakso p. 020 760 3005

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö