close
Share with your friends

Global Automotive Executive Survey 2018

Global Automotive Executive Survey 2018

Tutkimus valottaa autoteollisuuden, autokaupan ja autoilun tulevaisuuden trendejä niin alan yritysten kuin kuluttajienkin näkökulmasta.

Lisätietoja

Anders Hahnsson

Advisory Director

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

City lights Global Automotive Executive survey

KPMG:n autoalan maailmanlaajuisia trendejä nyt 19. kertaa luotaava Global Automotive Executive Survey 2018 pohjautuu noin 900 yrityspäättäjän sekä 2100 kuluttajan haastatteluihin. Yrityksistä edustettuina ovat niin autovalmistajat, alihankkijat ja autokauppa sekä alan rahoitus- ja liikkumispalveluja tuottavia tahoja ja ICT-alan yrityksiä.

Tutkimuksen tuloksiin voit tutustua tarkemmin interaktiivisella digialustalla osoitteessa www.kpmg.com/GAES2018, jossa vastauksia voi tarkastella muun muassa maantieteellisesti tai demografisesti tai vaikkapa vertailemalla eri vastaajaryhmien – yritysten ja kuluttajien – näkemyksiä toisiinsa.  

Tutkimuksen keskeisiä havaintoja:

  • Autoalan konsolidointi vauhdittuu entisestään ja strategisten yhteistyökumppanuuksien merkitys kasvaa sitä mukaa kun ajoneuvovalmistajat menettävät jalansijaa suurille teknologia-alan yrityksille. Vuonna 2010 50 suurinta autonvalmistajaa vastasivat 40 prosentista markkinoita suurimpien teknologiayhtiöiden markkinaosuuden jäädessä 15 prosenttiin. Tänä päivänä autoalan osuus on enää vain 20 prosenttia.
  • Länsi-Euroopassa valmistettujen ajoneuvojen osuus vähenee merkittävästi ollen vuonna 2030 alle 5 prosenttia, kun tuotanto keskittyy yhä voimakkaammin Aasiaan. 
  • Autokaupassa 30–50 prosenttia perinteisistä jälleenmyyjistä poistuu markkinoilta vuoteen 2025 mennessä. Tätä mieltä on yli puolet tutkimukseen vastanneista auto- ja teknologia-alan edustajista.
  • Tulevaisuudessa autoteollisuuden yksi keskeisimpiä komponentteja on autoihin ja kuljettajiin liittyvä data, näin uskoo yli 80 prosenttia yritysvastaajista.
  • Tietoturva ja kyberturvallisuus tulevat olemaan keskeisiä autonostopäätökseen vaikuttavia tekijöitä. Tätä mieltä on peräti 85 prosenttia yritysvastaajista ja kolme neljäsosaa kuluttajista. 
  • Puolet yritysvastaajista uskoo, että käyttövoimana diesel on lähitulevaisuudessa vielä olemassa. Sen sijaan kuluttajista kaksi kolmesta, Länsi-Euroopassa jopa 70 prosenttia, on toista mieltä.
  • Autojen yhteisomistus kasvaa muun muassa Saksassa, mutta ilmiön merkitys kokonaistalouden kannalta on edelleen hyvin vähäinen. Silti 55 prosenttia kuljettajista myöntää, että voisi ajatella luopuvansa auton omistamisesta, jos tarjolla olisi enemmän ja nykyistä helppokäyttöisempiä yhteisomistuspalveluja.

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö