close
Share with your friends

Arvoketjuanalyysistä apua liiketoiminnan suunnitteluun ja siirtohinnoittelumallin arviointiin

Arvoketjuanalyysi

Analyysillä pyritään määrittämään sekä dokumentoimaan, mistä toiminnoista yrityksen arvo syntyy, sekä kuka tätä arvonluontia ohjaa ja missä.

Jussi Järvinen

Tax Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Keskustelimme KPMG:n kansainvälisten suuryritysten veropalveluista vastaavan Jussi Järvisen kanssa arvoketjuanalyysin hyödyistä yrityksille, ja millä tavoin olemme kehittäneet arvoketjuanalyysia Suomen KPMG:llä. 

— Kansainväliset kasvaneet raportointivaatimukset esimerkiksi BEPS:n ja OECD:n uudistettujen siirtohinnoitteluohjeiden myötä edellyttävät sitä, että yritys pystyy raportoimaan, mistä sen arvo muodostuu. Sen voi nähdä ikään kuin sisäänrakennettuna siirtohinnoittelua koskevissa dokumentaatiovaatimuksissa, Järvinen kertoo. 

— Kehittämässämme arvoketjuanalyysissa kyse on ennen kaikkea metodologiasta, jonka lopputuloksena on analyysiraportti, joka kertoo, miten yrityksen arvo muodostuu sekä jakautuu eri maiden ja yhtiöiden välillä. Miten esimerkiksi päätöksenteko yrityksessä linkittyy merkittävästi arvoa tuottaviin toimintoihin ja kuka niistä päättää, Järvinen jatkaa. 

Mitä hyötyä arvoketjuanalyysista on liiketoiminnan suunnittelussa ja riskienhallinnassa?

Arvoketjuanalyysin voidaan nähdä antavan mahdollisuuksia yrityksille liiketoiminnan suunnitteluun. Tunnistamalla arvonluonnin kannalta keskeiset toiminnot ja niihin liittyvät prosessit, resurssit ja synergiat on mahdollista allokoida yrityksen käytettävissä olevat panokset eniten arvoa tuottavaan toimintaan, valita oikeat yrityskauppakohteet sekä saavuttaa niistä tavoitellut integraatiohyödyt. 

Arvoketjuanalyysi voi myös paljastaa, miten hyvin yrityksen siirtohinnoittelumalli vastaa yrityksen operatiivista toimintamallia eli yksinkertaistettuna sitä, mitkä ovat keskeisiä funktioita koko konsernin liiketoiminnan kannalta, missä keskeiset liiketoimintaa koskevat päätökset tehdään ja kenen toimesta. Jos siirtohinnoittelumalli on linjassa operatiivisen toimintamallin kanssa, verotettava tulos jakaantuu konsernin sisällä oikein ja tämä jakaantuminen heijastelee oikealla tavalla mahdollisia toimintamallin tai päätöksenteon muutoksia. 

— Arvoketjuanalyysi toisin sanoen näyttää, ovatko yrityksen siirtohinnoittelumalli ja tosiasiallinen tekeminen linjassa sekä sitä kautta paljastaa mahdolliset riskit. Se helpottaa esimerkiksi yrityksen veromallin selittämistä viranomaiselle verotarkastuksen yhteydessä ja laittaa verovelvollisen kuskin paikalle yrityksen arvonluonnin kuvaamisen suhteen, Järvinen sanoo.

Miten arvoketjuanalyysi tehdään käytännössä?

Arvoketjuanalyysiin on olemassa teoreettisesti perusteltu ja käytännössä toimiva metodologia, joka on helposti skaalattavissa erikokoisten ja eri toimialoilla toimivien yritysten tarpeisiin. Sen avulla voidaan yhdistää markkinoilta saatavissa olevan yleisen tason toimiala- tai liiketoimintokohtainen data yrityksen avainhenkilöiden haastatteluista saatavaan yritys- ja henkilökohtaiseen näkemykseen, jolloin saadaan kattava analyysi keskeisistä arvoajureista.

Nykyvaatimusten mukaisesti arvoa tuottavat toiminnot on pystyttävä lisäksi kiinnittämään henkilötasolle, jolloin arvonluonti on BEPS-logiikan mukaisesti sidottu substanssiin. On myös tärkeää, että johtopäätökset esitetään selkeällä ja havainnollisella tavalla, joka auttaa ennakoimaan muutosten vaikutuksia ja vakuuttaa mahdollisen ulkopuolisenkin arvioijan analyysin pitävyydestä.

— Kärjistetysti kevyimmillään voidaan haastatella yrityksen toimitusjohtajaa ja kysyä esimerkiksi rakentuuko kyseisen yrityksen keskeinen kilpailuetu markkinoinnista, logistiikasta ja tuotesuunnittelusta toimiala-analyysin indikoimalla tavalla. Haastateltavien määrää voidaan sitten lisätä tarkempien prosessien, raportointisuhteiden ja päätöksentekomenettelyjen kuvaamiseksi ja näin päästä hienojakoisempaan analyysiin, Järvinen kertoo. 

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö