close
Share with your friends

Muutosten dna

Muutosten dna

Jossakin on tavoitteena toiminnan kehittäminen notkeammaksi, toisaalla rytisevät rakenteet ja on uudistuttava toiminnan perusteita myöden. Kokonaisvaltaisella muutosjohtamisella parannetaan niin pienten kuin suurten muutosten onnistumista.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Muutokset ovat täällä jäädäkseen. Miten organisaatiot, johto, henkilöstö ja sidosryhmät onnistuvat vastaamaan toimintaympäristön murroksen ja kehittymisen haasteeseen? Millainen strategia pitäisi organisaatiolla olla, että se pärjää muutoksissa ja luo itselleen menestystä myös tulevaisuudessa? KPMG:llä tiedämme, että hyvä suunnittelu auttaa toteutuksen alkuun. Toimintaympäristön ja tavoitetilan kuvaaminen sekä muutoksen tavoitteiden asettaminen vision ja strategian mukaisesti tukevat muutosten toteuttamista.

KPMG:n kokonaisvaltainen muutosjohtamisen viitekehys mahdollistaa asiakkaillemme tuen muutoshankkeen suunnittelusta toteutumisen arviointiin. Kokeneet muutoskonsulttimme hallitsevat muutosprosessin vaiheet ja siinä käytettävät työkalut. Käytämme sähköisiä ja face to face -menetelmiä muutoksen tavoitteiden ja edistymisen vuorovaikutteisessa viestinnässä ja seurannassa. Fasilitoinnin ammattilaiset huolehtivat ryhmäprosessien sujuvuudesta ja innostavuudesta ja yksilö- tai ryhmäcoachingilla tuetaan johtamisen kehittämistä muutoskyvykkyyden vahvistamiseksi. Muutosprojektin koordinointi ja hallinta vaatii sekin tekijänsä. 

Tavoitteena menestyvä Suomi

KPMG on toiminut vuodesta 2014 Opetushallituksen valtakunnallisen ammatillisen osaamisen ennakointiprosessin fasilitaattorina. Ennakointityö tuottaa tietoa siitä, millaista osaamista, tietoja ja taitoja työelämässä tulevaisuudessa tarvitaan. Tavoitteena on tuottaa tietoa koulutuksen sisällölliseksi kehittämiseksi. Muutos on valtakunnallista, vaikuttavaa ja muodostaa yhden Suomen menestyksen kivijaloista.

Työssä käytetään useita eri fasilitointimenetelmiä, esimerkiksi tulevaisuudenkuvia hahmotetaan skenaariomenetelmän avulla. Osallistavat ryhmäprosessit, kuten open space, innostavat ja varmistavat, että kaikkien osallistujien ääni kuuluu kehittämisessä.

KPMG:n muutosjohtamisen viitekehys

Tutkimuksen mukaan kokonaisvaltainen muutosjohtaminen varmistaa muutoksella tavoitellun vaikuttavuuden ja muutostyöhön sijoitettujen työ- ja taloudellisten panostusten palautuksen 1,4 kertaisesti. Vastaavasti suppeasti tuetuissa muutoksissa palautus on 0,35 kertainen. Lähde: ProSci Best Practices in Change Management 2016.

 

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

Eeva Juntunen
P. 020 760 3763
S-posti: etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Eeva Juntunen toimii muutosjohtamisen asiantuntijana KPMG Julkishallinnon
Palveluissa.

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö