close
Share with your friends

Kapitalisaatiosopimusten perintöverokohtelu kevenee

Kapitalisaatiosopimusten perintöverokohtelu kevenee

Suosittujen kapitalisaatiosopimusten verokohtelu perimystilanteessa kevenee tuoreen korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun myötä. Jatkossa kapitalisaatiosopimukselle perinnönjakohetkellä kerty-neestä tuotosta ei makseta tuloveroa, vaan ainoastaan perintövero.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Kapitalisaatiosopimuksen verotus

Kapitalisaatiosopimus on vakuutusyhtiön kanssa määräajaksi tehtävä sijoitussopimus, johon säästettävän summan vakuutusyhtiö sijoittaa asiakkaan valitsemalla tavalla. Kapitalisaatiosopimuksia, tuottomalleja ja vaihtoehtoja, miten varat sijoitetaan, on paljon erilaisia.

Kapitalisaatiosopimus on verotehokas säästämistapa, sillä sopimuksen perusteella syntyvän tuoton verotus lykkääntyy sopimuksen päättymishetkeen. Sijoittaja voi siis sijoittaa sijoituksilleen kertyvän tuoton edelleen ilman, että tuottoa verotettaisiin välissä. Tällöin sijoittaja hyötyy lykätylle verolle kertyvästä tuotosta.

Sijoittajan on myös mahdollista tehdä ostoja ja myyntejä sopimuksen sisällä ilman, että kaupoilla olisi välittömiä veroseuraamuksia. Kansanomaisesti kapitalisaatiosopimuksesta puhutaankin ns. vakuutuskuorena. Sopimuksen päättyessä sijoitetun pääoman tuotto verotetaan pääomatulona.

Verotus perimystilanteessa

Perinnönsaaja maksaa perintöä saadessaan perintöveron kapitalisaatiosopimuksen käyvästä arvosta, johon sisältyy sopimukseen säästetty pääoma ja sille kertynyt tuotto. Aikaisemmin voimassa olleen Verohallinnon tulkinnan mukaan perinnönsaaja joutui perintöveron lisäksi maksamaan tuloveron koko sopimukselle alusta saakka kertyneelle tuotolle, kun sopimus aikanaan päättyi. Jatkossa sopimuksen erääntymisestä seuraava tuloverovelvollisuus koskee vain perintöverotetun osuuden ylittävää tuottoa.

Esimerkki: A on tehnyt sijoitussidonnaisen kapitalisaatiosopimuksen. Hän on säästänyt sopimukseen 1 000 000 euroa, jolle on kertynyt tuottoa 150 000 euroa. A:n kuoltua B maksaa nyt perintöveron perimänsä sopimuksen käyvästä arvosta eli 1 150 000 eurosta. 150 000 eurosta ei makseta tuloveroa, jota A olisi joutunut maksamaan sopimuksen päättyessä. Kun sopimus aikanaan päättyy, B joutuu maksamaan tuloveroa ainoastaan 1 150 000 euron ylittävästä osasta.

Kartoita tilanteesi

KHO:n kanta muuttaa kapitalisaatiosopimuksen entistä houkuttelevammaksi sijoitusvälineeksi myös jäämistösuunnittelun kannalta. Asiantuntijamme ovat käytettävissäsi, mikäli sinulla on kysymyksiä kapitalisaatiosopimuksista, perintöasioiden suunnittelusta tai muutoin henkilökohtaisen tai yrityksesi varallisuuden verotuksesta.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu KHO 2017:195

 

Lisätietoja:

Hanna Höglund P. 020 760 3278

Ari Engblom P. 020 760 3614

Timo Luukkonen P. 020 760 3582

Bettina Miettinen P. 020 760 3363

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö