close
Share with your friends

Finanssialan toimintaympäristö murroksessa

Finanssialan toimintaympäristö murroksessa

Tutustu KPMG:n EKP-toimiston tuoreisiin tutkimusraportteihin.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Markkinaympäristön kehitys, lisääntynyt sääntely ja pankkivalvonnan muuttuneet käytännöt haastavat pankkeja uudelleenarvioimaan liiketoimintamallien toimivuutta pidemmällä aikavälillä. Kannattavuuden varmistaminen ohjaa pankkeja jatkossa keskittymään omiin vahvuuksiin, karsimaan kuluja ja kehittämään uusia palveluita huomioiden digitalisaation tuomat mahdollisuudet. 

KPMG:n EKP-toimistossa keskitymme EKP-valvontaan ja muuttuvan sääntelyn vaikutuksiin. Olemme esimerkiksi kehittäneet IT-työkaluja tukemaan asiakkaitamme pankkivalvonnan ja sääntelyn muutoksessa, näistä esimerkkeinä Peer Bank -analyysityökalu, FAST-työkalu stressitesteihin valmistautumiseen ja ICT- työkalu IT-riskien analysointiin. Julkaisemme myös raportteja pankkeja koskettavista ajankohtaisista aiheista. Tässä jutussa on esiteltynä muutama tuore raporttimme.

Järjestämättömiä luottoja edelleen liikaa tietyissä pankeissa

EKP:n suorassa valvonnassa olevien pankkien järjestämättömien luottojen määrä on vähentynyt vuoden 2015 lopun 989 miljardista 795 miljardiin, mutta on edelleen liian korkealla tasolla. Miksi järjestämättömiä luottoja ei saada vähenemään nopeammin tiettyjen pankkien taseista valvojien lisävaatimuksista huolimatta? Vastaus voi löytyä paikallisesta markkinatilanteesta, paikallisen lainsäädännön joustamattomuudesta, luottorekisterien vajavaisuuksista ja/tai pankkien sisäisistä haasteista vähentämistavoitteiden asetannasta järjestämättömien luottojen hallintaan.  

EKP julkaisi maaliskuussa 2017 ohjeistuksen pankeille järjestämättömien luottojen hallintaan. KPMG:n tutkimuksen mukaan keskivertopankki tarvitsee EKP:n ohjeistuksen täytäntöönpanoon aikaa 1-2 vuotta ja käyttää prosessiin jopa 5 miljoonaa euroa. Tutkimuksen mukaan suurimmat vaikutusalueet ovat järjestämättömien luottojen datan hallinta ja dokumentointi, IT-järjestelmien kehitys ja vakuuksien hallinnointi. 

Lue lisää: Non-performing loans in Europe: what are the solutions?

Toimintaympäristön kriisitilanteisiin varauduttu paremmin

Pankkien elvytys- ja kriisinratkaisusuunnitelmat ovat kehittyneet kriisinratkaisudirektiivin (BRRD) vaatimusten implementoinnin myötä. Elvytyssuunnitelman avulla pankki varautuu kriisien varhaiseen torjuntaan, kriisinratkaisusuunnitelmalla puolestaan varaudutaan tilanteeseen, jolloin pankilla on todellinen uhka kaatua.

Monissa pankeissa suunnitelmat alkavat olla osa pankkien hyvää hallintotapaa, eivätkä enää vain vastaus muuttuneisiin sääntelymuutoksiin. Finanssikriisistä oppineina pankit ovat nyt paremmin valmistautuneet kriisitilanteista selviämiseen ja kriittisten toimintojen jatkuvuuden varmistamiseen, päätöksenteko, hallinto ja kriisiviestintä mukaan lukien.

Lue lisää:

Recovery planning

Resolution: an evolving journey in Europe

Ovatko eurooppalaiset pankit mielenkiintoisia ostokohteita?

Pidemmällä aikavälillä kannattavuus on tärkein indikaattori pankin elinkelpoisuudesta. Pankit miettivät uudelleen vanhojen liiketoimintamallien toimivuutta nykyisessä markkinaympäristössä ja toisaalta valvojat seuraavat tiivisti kannattavuuden kehitystä.

Pitkään jatkunut alhainen korkotaso ja asiakkaiden odotukset digipalveluista haastavat pankkien liiketoimintasuunnitelmia. Euroopassa yksittäisiä pankkeja on liikaa, ja pankkitoimialan uudelleen järjestelyjä tullaan näkemään jatkossa. Pankkien taseiden kunto, tulorakenne ja kulutehokkuus vaikuttavat pankkien kiinnostavuuteen sijoittajien puolelta. Basel-komitean päätökset vakavaraisuussääntelyn uudistuksesta muuttavat myös kilpailukenttää ja pakottavat pankit uudelleenarvioimaan liiketoimintamallien kannattavuutta.  

Lue lisää: Are European banks investable, historical moments, profitability of EU banks

Lisätiedot

Tiia Kataja

+49 69 9587 1475

tiiakaisakataja(at)kpmg.com

© 2021 KPMG Oy Ab, a Finnish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit https://home.kpmg/governance

Ota yhteyttä

 

Kuinka KPMG voi auttaa?

 

loading image Jätä tarjouspyyntö