Ajankohtaisia verotusmenettelyn muutoksia | KPMG | FI
close
Share with your friends

Ajankohtaisia verotusmenettelyn muutoksia

Ajankohtaisia verotusmenettelyn muutoksia

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien verotukseen on tullut useita muutoksia. Olethan varautunut niihin?

Tax & Legal Partner

KPMG Suomi

Lähetä viesti

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Muutokset pähkinänkuoressa

 • Ennakon täydennysmaksu on korvattu verovuoden jälkeen määrättävällä lisäennakolla
 • Tuloverot maksetaan verolajin omalla viitteellä  
 • OmaVero on korvannut Yhteisöjen Veroilmoituspalvelun 
 • Yhteisöjen on tehtävä ennakkoa koskevat hakemukset ja annettava tuloveroilmoituksensa jatkossa sähköisesti 

Lakimuutokset ovat tulleet voimaan 1.11.2017 yhteisöillä ja yhteisetuuksilla verovuoden 2017 osalta, ja muilta verovelvollisilta verovuoden 2018 osalta. Seuraavassa osaa muutoksista on käyty yksityiskohtaisemmin läpi. 

Uusi ennakkomenettely

Yhteisöjen ja yhteisetuuksien ennakkomenettelyyn on tullut muun muassa seuraavia muutoksia:

 • Ennakon täydennysmaksusta on luovuttu
 • Ennakkoperintää voi jatkossa täydentää hakemalla lisäennakkoa eli verovuoden jälkeen määrättävää ennakkoa
 • Ennakkoa ja sitä koskevia muutoksia sekä lisäennakkoa on haettava sähköisesti
 • Ennakkoperintää voi täydentää verovuoden päättymisen jälkeen ensimmäisen kuukauden aikana ilman korkoja

Näillä menettelyuudistuksilla pyritään siihen, että ennakot vastaisivat nykyistä paremmin ja reaaliaikaisemmin suoritettavan veron määrää. Tämä johtaa siihen, että jatkossa verolaskelma ja lopullisen veron määrittäminen oikein täytyy tehdä hyvin pian tilikauden päättymisen jälkeen, jotta korkoseuraamuksilta vältytään. 

Muutoksia viitenumeroihin – maksuissa tulee käyttää verolajien omia viitteitä

Verojen maksuissa on otettu käyttöön verolajin omat viitenumerot. Verolajin viitettä käyttämällä maksu kohdistuu oikealle verolajille. Maksu tulee kuitenkin perille oikein, vaikka vero maksettaisiin vanhoilla tiedoilla eli viitenumerolla ja tilinumerolla, jotka ovat olleet käytössä tilisiirroilla ennen marraskuuta 2017.

Yhteisöjen tuloveroilmoittaminen muuttuu kokonaan sähköiseksi

Tuloveroilmoitukset tulee jatkossa antaa sähköisesti. Vaihtoehtoisia tapoja ovat:

 • OmaVero, jossa yhteisöt voivat antaa ilmoitukset (entinen Yhteisöjen veroilmoituspalvelu)
 • Ilmoitin.fi tai kaupalliset Tyvi-palvelut, kuten aikaisemminkin
 • Erityisestä syystä, kuten teknisen esteen vuoksi, voidaan yhä jättää paperinen ilmoitus 

Myös tilinumeron sähköinen ilmoittaminen on pakollista yrityksille ja yhteisöille sekä muille arvonlisäverovelvollisille. Sähköiseen ilmoittamiseen liittyen tulee jo hyvissä ajoin huomioida KATSO-tunnisteen hankkiminen ja/tai hoitaa valtuutukset kuntoon, jos palveluntarjoaja antaa veroilmoituksen yrityksen puolesta. 

Korkoja koskevat säännökset yhdenmukaistuvat

 • Ennakkoperinnän ja lopullisen verotuksen vastaavuuden parantamiseksi jäännösverolle lasketaan huojennettua viivästyskorkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä verolle määrättävään eräpäivään. 
 • Myös veronpalautukselle ja oikaisutilanteissa palautettavalle verolle lasketaan korkoa verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä lukien. 
 • Verotuksen oikaisutilanteissa määrättävä veronlisäys korvataan vastaavassa tilanteessa määrättävällä viivästyskorolla, ja tuolloin huojennettua viivästyskorkoa lasketaan verovuoden päättymistä seuraavan toisen kuukauden ensimmäisestä päivästä verotuksen muutoksen johdosta maksettavan veron eräpäivään. Korkoa lasketaan siten kaikkien verovelvollisten verotuksessa samalla tavalla.  

Ota yhteyttä!

Avustamme mielellämme kaikissa verotusmenettelyn muutoksia koskevissa ja säännönmukaiseen verotukseen liittyvissä kysymyksissä.

 

Erkki Tiitta, 020 7603 814

Ella Kunnas, 020 7603 173

etunimi.sukunimi@kpmg.fi

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä